Taahhüt Haber’de 17 Ağustos 2023 Perşembe günü YM’leri toplamı 535 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 17 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3193 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 854 milyon 589 bin TL olan 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  16 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 17 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3193 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 535 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 535 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  16 Ağustos 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 12 BÖLGE ‘nın 2023/716691 ihale kayıt numaralı (İKN) Nevşehir Sarıhıdır Pompaj Sulaması Yenileme İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 249.490.385 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda METE ALTYAPI İNŞAAT TİC.A.Ş. en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. METE ALTYAPI İNŞAAT TİC.A.Ş. firmasının teklifi 270.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1-970 ha Tarım Arazisinin Sulanması İçin 34 km Borulu Şebeke Sistemi ve Sanat Yapılarının Yapılması, 2- Sulama Pompa İstasyonu, Regülasyon Havuzu ve Enerji Nakil Hatlarının Yapılması, 3- 2575,80 kWp/ (1980 kWe) Kurulu Gücünde Güneş Enerjisi Santralinin Yapılması , 4- Mevcut Pompa İstasyonundaki Mekanik, Elektrik Aksamın Sökülmesi ve İdareye Teslimi yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Nevşehir İli Ürgüp İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 17 Ağustos 2023 Perşembe tarihli ve 3193 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-12-bolge-nin-716691-nevsehir-mete-altyapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  16 Ağustos 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 23 BÖLGE ‘nın 2023/704072 ihale kayıt numaralı (İKN) Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Beldesi Devrek Çayı 2 Kısım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 149.897.098 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BNB İNŞAAAT A.Ş. + BAYKARA MADENCİLİK İNŞAAT A.Ş. en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. BNB İNŞAAAT A.Ş. + BAYKARA MADENCİLİK İNŞAAT A.Ş. firmasının teklifi 132.270.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş “Zonguldak İli Devrek İlçesi Çaydeğirmeni Beldesi Devrek Çayında; 278 Adet Fore Kazık İmalatı, 278 Metre Kaplama Duvarı, 4054 Metre Tek Taraflı İstifli Taş Tahkimatlı Sedde Yapımı ve 21 Adet Taş Brit, Devrek Çayı Bılıklı Köyünde; 1000 Metre İstifli Taş Tahkimatlı Sedde Yapımı ve 6 Adet Taş Brit. Çomaklar Deresinde; 1 Adet Tersip Bendi İle Korkuluk ve Uyarı Levhası İmalatları Yapılacaktır. ” yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Zonguldak İli Devrek İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 17 Ağustos 2023 Perşembe tarihli ve 3193 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-23-bolge-nin-704072-zonguldak-bnb-insaaat-baykara-madencilik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  04 Ağustos 2023 Cuma günü ihale edilen ETİ MADEN ‘nın 2023/536176 ihale kayıt numaralı (İKN) Kırka 154 kV Açık Hava Trafo Merkezi ve OG Revizyonu İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 139.421.861 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENJ.A.Ş. en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENJ.A.Ş. firmasının teklifi 174.932.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 154 kV Gerilim Seviyesinde Enerji İletim Hattı Yapılması, 154 kV Açık Hava Şalt Tesisi Yapılması, 36 kV Gerilim Seviyesinde Yeraltı Kablolama Yapılması, OG Sistem Revizyonu Yapılması ve Diğer Tali İşler. yapımını kapsıyor. 240 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Eskişehir ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 17 Ağustos 2023 Perşembe tarihli ve 3193 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/eti-maden-nin-536176-kontrolmatik-teknoloji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 17 Ağustos 2023 Perşembe tarihli ve 3193 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 – 54

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 18.08.2023 - 3194 - 17
TH / 18.08.2023 – 3194 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 17 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3193 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 854 milyon 589 bin TL olan 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.