Taahhüt Haber’de 19 Temmuz 2022 Salı günü YM’si EDÜ veya ED’nin yarısının üstünde hiçbir ihale ilanı yayınlanmadı

Taahhüt Haber’in  haftanın ikinci günü yayınlanan 19 Temmuz 2022 Salı tarih ve 2918 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 35 milyon liraya yaklaşan 7 adet ihale ilanı yayınlandı. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yayınlanan bu 7 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) veya yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan hiçbir ihale ilanı yayınlanmadı.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 19  Temmuz 2022 Salı  tarih ve 2918 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 8

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 20.7.2022 - 2919 - 10
TH / 20.7.2022 – 2919 – 10

ÖZET

Taahhüt Haber’in  haftanın ikinci günü yayınlanan 19 Temmuz 2022 Salı tarih ve 2918 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 35 milyon liraya yaklaşan 7 adet ihale ilanı yayınlandı. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yayınlanan bu 7 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) veya yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan hiçbir ihale ilanı yayınlanmadı.