Taahhüt Haber’de 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü YM’leri toplamı 560 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 1 adet olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarih ve 3172 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 388 milyon 319 bin TL olan 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  18 Temmuz 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarih ve 3172 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 19 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 560 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 395 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  18 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 7 BÖLGE ‘nın 2023/597636 ihale kayıt numaralı (İKN) Samsun İli Köprü ve Menfez Yapımı 2 Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 399.622.767 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÖZKA İNŞAAT teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÖZKA İNŞAAT firmasının teklifi 449.799.915,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Samsun İli İlçelerinde 23 Adet Prefabrik Kirişli ve 2 Adet Çelik Kirişli Araç Köprü İnşası, Köprü Giriş ve Çıkışlarında Dere Islahı ve Tahkimat inşaatı işi yapımını kapsıyor. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Samsun İli – Canik, Asarcık, Çarşamba, Tekkeköy, Havza, Salıpazarı, Terme, Atakum, Vezirköprü İlçeleri.nde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3172 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-nin-597636-samsun-ozka-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 19.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 165 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  18 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 5 BÖLGE ‘nın 2023/469794 ihale kayıt numaralı (İKN) Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 169.814.034 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ZİVER İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ZİVER İNŞAAT firmasının teklifi 135.593.525,55 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Tipinde Gölet İnşaatı işi yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Çorum İli Ortaköy İlçesi Aşdağul Beldesihre inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3172 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-5-bolge-nin-469794-corum-ziver-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 19.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarihli ve 3172 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 – 65

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 20.07.2023 - 3173 - 17
TH / 20.07.2023 – 3173 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 19 Temmuz 2023 Çarşamba tarih ve 3172 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 388 milyon 319 bin TL olan 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.