Taahhüt Haber’de 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü YM’leri EDÜ veya EDYÜ olan hiçbir önemli teklif (ihale sonucu) yer almadı.

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 02 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3182 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 62 milyon 425 bin TL olan 7 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  1 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 2 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3182 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 7 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) olan hiçbir önemli teklif (ihale sonucu) yer almadı.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 2 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3182 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 – 56

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 03.08.2023 - 3183 - 16
TH / 03.08.2023 – 3183 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 02 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3182 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 62 milyon 425 bin TL olan 7 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.