Taahhüt Haber’de 20 Temmuz 2023 Perşembe günü YM’leri toplamı 550 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 2 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 20 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3174 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 18 milyon 295 bin TL olan 10 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  19 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 20 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3174 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 10 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 550 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 330 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihale edilen ANKARA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/607955 ihale kayıt numaralı (İKN) Yol Çizgi Boyası İle Yatay Trafik İşaretlemelerinin ve Okul Bahçelerine Geleneksel Oyun Alanı Çizgilerinin Yaptırılması İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 333.602.361 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BELPLAS ANKARA en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BELPLAS ANKARA firmasının teklifi 237.997.300,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 2.000.000 Metrekare Soğuk Yol Çizgi Boyası İle Yol Çizgilerinin Çizilmesi ve 165.000 Metrekare Çift Kompenantlı Boya İle Yaya Geçitleri, Yavaşlama Uyarı ve Şerit Çizgilerinin Çizilmesi (3 mm Kalınlıkta) İşlerini de Kapsayan 35 Adet Pozdan Oluşan Yol Çizgi Boyası İle Yatay Trafik İşaretlemelerinin ve Okul Bahçelerine Geleneksel Oyun Alanı Çizgilerinin Yaptırılması İşi yapımını kapsıyor. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara’da inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 20 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3173 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-nin-607955-belplas-ankara/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 320 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihale edilen ELAZIĞ ORMAN İŞLETME MD ‘nın 2023/608600 ihale kayıt numaralı (İKN) Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü İdare Binasıi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 172.929.520 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ARKELA YAPI+URUL ALT YAPI teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ARKELA YAPI+URUL ALT YAPI firmasının teklifi 204.444.444,44 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Birbirinden Bağımsız 2 Adet İdare Binası, Otopark ve Bahçe Düzenlemesi ve Peyzaj. Mimari İnşaat 28,7759 %, Peyzaj 2,2507 %, Betonarme İnşaat, 28,2934 %, Altyapı İnşaat 1,1627 %, Mekanik Tesisat 16,3353 %, Elektrik Tesisat 23,0206 %, Sulama İmalatları 0,1614 % inşaatı işleri yapımını kapsıyor. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Elazığ İli Merkez, Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 20 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3173 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/elazig-orman-isletme-md-nin-608600-arkela-yapi-urul-alt-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 26 BÖLGE ‘nın 2023/626098 ihale kayıt numaralı (İKN) Artvin-Arhavi İlçesi Yemişlik, Kale ve Cumhuriyet Mahallesi Kapistre Deresi ve Yan Kolları 2,Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 149.997.394 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YILMAZLAR İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. YILMAZLAR İNŞAAT firmasının teklifi 102.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 175000 m3 Kazı, 33173 m3 C25/30 Beton, 5000 m3 C30/37 Beton, 4000 m3 İstifli Tahkimat, 20000 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 175000 kg Çeşitli Demir İşleri, 7200 m3 Kargir, 150 Ton Betonarme Demiri ve 6000 m3 Sedde Dolgu İşi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Arhavi İlçesi Yemişlik, Kale ve Cumhuriyet Mahallelerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 20 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3173 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-26-bolge-nin-626098-artvin-yilmazlar-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 20 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3173 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 – 57

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 21.07.2023 - 3174 - 15
TH / 21.07.2023 – 3174 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 20 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3174 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 18 milyon 295 bin TL olan 10 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.