Taahhüt Haber’de 22 Kasım 2022 Salı günü ihale bedelleri toplamı 96 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 22 Kasım 2022 Salı tarih ve 3007 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 761 milyon 964 bin TL olan 62 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 21 Kasım 2022 Pazartesi Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 22 Kasım 2022 Salı tarih ve 3007 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 62 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 0 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 96 milyon lirayı geçen bu 1 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 KASIM 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELİ BU YILIN FİYATLARIYLA 96 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLĞI ŞÖYLE:

– Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2022/899777 — Ankara İli Çankaya İlçesi Koru Mahallesi 80017 Ada 2 Parselde Kapalı Otopark ve Meydan Tasarım Projesi Yapım İşi — Yatırımı 96.741.000,00 ₺ ihale bedeli ile SILA İNŞAAT DEKORASYON TUR SAN PAZ LTD inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 22 Kasım 2022 Salı tarih  ve 3007  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 49-61

– Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2022/899777 — Ankara İli Çankaya İlçesi Koru Mahallesi 80017 Ada 2 Parselde Kapalı Otopark ve Meydan Tasarım Projesi Yapım İşi — Yatırımı 96.741.000,00 ₺ ihale bedeli ile SILA İNŞAAT DEKORASYON TUR SAN PAZ LTD inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 22 Kasım 2022 Salı tarih  ve 3007  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 49-61

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleriEKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 23.11.2022 - 3008 - 16
TH / 23.11.2022 – 3008 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 22 Kasım 2022 Salı tarih ve 3007 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 761 milyon 964 bin TL olan 62 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 21 Kasım 2022 Pazartesi Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 22 Kasım 2022 Salı tarih ve 3007 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 62 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 0 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 96 milyon lirayı geçen bu 1 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.