Taahhüt Haber’de 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü YM’leri toplamı 3 milyar 30 milyon liraya yaklaşan EDÜ 2 ve 670 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 3 adet  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı.

 Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 4 milyar 312 milyon 477 bin TL’yi geçen 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 17 Mayıs 2023 Çarşamba ve 18 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 3 milyar 30 milyon liraya yaklaşan EDÜ 2 adet  ve YM’leri toplamı 670 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 3 adet olmak üzere 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

 YM’leri toplamı 3 milyar 650 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 MAYIS 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 3 MİLYAR 30 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 10 BÖLGE ‘nın 2023/336724 ihale kayıt numaralı (İKN) Kale Barajı Sulaması Ana İletim Hattı Tüneli inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 2.357.944.102 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DİDORAY YAPI + İNELSAN İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmanın açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. DİDORAY YAPI + İNELSAN İNŞAAT firmasının teklifi 1.834.012.295,00 TL olarak kayıtlara geçti. yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Diyarbakır-Çermik’te inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-10-bolge-nin-336724-didoray-yapi-inelsan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-22.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/398603 ihale kayıt numaralı (İKN) Muğla İli, Menteşe İlçesi, Akkaya Beldesi, 1. Etap Ata Sanayi Sitesi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 669.066.246 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MRF GROUP + ADASER İNŞAAT + MUSAD YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MRF GROUP + ADASER İNŞAAT + MUSAD YAPI firmasının teklifi 573.721.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-398603-mugla-mrf-group-adaser-insaat-musad-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-22.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

22 MAYIS 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI  670 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 ADET  İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/407316 ihale kayıt numaralı (İKN) Mardin İli Savur İlçesi Gazi Mahallesi 148 Adet Konut, 1 Adet Cami ve 3 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 245.979.833 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda STAR LİFE İNŞAAT + STONE RESTORASYON en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. STAR LİFE İNŞAAT + STONE RESTORASYON firmasının teklifi 247.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-407316-mardin-star-life-insaat-stone-restorasyon/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-22.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ‘nın 2023/384966 ihale kayıt numaralı (İKN) BAUN Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 124 Yataklı Ek Bina İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 240.631.599 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YAŞAR KONUT İNŞAAT + BANDIRMA DOĞAN YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. YAŞAR KONUT İNŞAAT + BANDIRMA DOĞAN YAPI firmasının teklifi 203.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/balikesir-universitesi-nin-384966-yasar-konut-insaat-bandirma-dogan-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-22.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/413550 ihale kayıt numaralı (İKN) Rize İli Hemşin İlçesi (KDP) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 31 Adet Konut ve 13 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 182.730.955 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇELİKMEN YAPI tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÇELİKMEN YAPI firmasının teklifi 182.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-413550-rize-celikmen-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-22.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  Günlük Taahhüt Haber Sayfa 58-64

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 23.05.2023 - 3134 - 15
TH / 23.05.2023 – 3134 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in kısa haftanın ilk günü yayınlanan 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 4 milyar 312 milyon 477 bin TL’yi geçen 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 17 Mayıs 2023 Çarşamba ve 18 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 3 milyar 30 milyon liraya yaklaşan EDÜ 2 adet  ve YM’leri toplamı 670 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 3 adet olmak üzere 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.