Taahhüt Haber’de 23 Haziran 2023 Cuma günü YM’leri toplamı 1 milyar 500 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 2 adet olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in bayram öncesi haftanın son iş günü yayınlanan 23 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3157 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 145 milyon 362 bin TL olan 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  21 Haziran 2023 Çarşamba ve 22 Haziran 2023 Perşembe günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 23 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3157 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 175 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  22 Haziran 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 26 BÖLGE ‘nın 2023/487582 ihale kayıt numaralı (İKN) Artvin Ardanuç İlçesi Kızılcık, Harmanlı, Boyalı, Akarsu, Aşıklar ve Müezzinler Köylerinin Bulanık Deresinden Sulanması inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 599.999.018 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BERYAR İNŞAAT + DİRGÜN İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BERYAR İNŞAAT + DİRGÜN İNŞAAT firmasının teklifi 622.562.008,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 44843,48 m PE Boruların Temini ve Döşenmesi, 16204,56 m Çelik Boruların Temini ve Döşenmesi, 318 Adet Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi, Mekanik ve Elektrik İşleri, 90000 m3 Kazı, 3629 m3 C20/25 Beton, 32313 m3 C25/30 Beton, 5000 m3 C30/37 Beton, 15000 m3 Betonarme Betonu, 15448 m3 İstifli Tahkimat, 13500 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 200000 m3 Demir İşleri, 16000 m3 Kargir, 9000 m3 Sedde Dolgu ve 12333 m Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi İşi yapımını kapsıyor. 1100 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Ardanuç İlçesi Kızılcık, Harmanlı, Boyalı, Akarsu, Aşıklar ve Müezzinler Köylerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 23 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3157 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-26-bolge-nin-487582-artvin-beryar-insaat-dirgun-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  15 Haziran 2023 Perşembe günü ihale edilecekken ertelenerek 22 Haziran 2022 Perşembe günü yapılan

 DSİ ‘nın 2022/1518051 ihale kayıt numaralı (İKN) Çorum Koçhisar Barajı 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hatları inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 591.072.228 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KURAL YAPI + ARGESAN İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. KURAL YAPI + ARGESAN İNŞAAT firmasının teklifi 518.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Çorum İlinin İçmesuyu İhtiyacı İçin, Koçhisar Barajı’ndan 12,12 hm³/Yıl, Hatap Barajı’ndan 4,64 hm³/Yıl ve Yenihayat Barajı’ndan 8,84 hm³/Yıl Olmak Üzere Tahsis Edilen İçme ve Kullanma Suyunun Mevcut 1. Kademe (60.480 m³/gün) Arıtma Tesisi İle Bu İş Kapsamında Yapılacak 2. Kademe (60.000 m³/Gün) Arıtma Tesisinde Arıtılarak Depolara İletilmesi İçin Cazibeli ve Terfili İsale Hatlarının inşaatı yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Çorum inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 23 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3157 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-1518051-corum-kural-yapi-argesan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

23 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 325 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  22 Haziran 2023 Perşembe günü ihale edilen GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/539504 ihale kayıt numaralı (İKN) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 199.249.810 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇAKIR YAPI + YETİMOĞLU MADENCİLİK teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÇAKIR YAPI + YETİMOĞLU MADENCİLİK firmasının teklifi 239.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi inşaatı işi yapımını kapsıyor. 350 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep İli-Şehitkamil İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 23 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3157 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gaziantep-buyuksehir-nin-539504-cakir-yapi-yetimoglu-madencilik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  22 Haziran 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ ‘nın 2023/532465 ihale kayıt numaralı (İKN) Elazığ-Palu ve Kovancılar İlçe Merkezleri İçmesuyu Arıtma Tesisi (AT) İkmal inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 164.417.108 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ARGESAN İNŞAAT ELEKTRİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ARGESAN İNŞAAT ELEKTRİK firmasının teklifi 164.900.800,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Hamzabey Barajından Alınacak 5.500 m³/Gün Ham Suyu Arıtacak Paket Arıtma Tesisinin İnşa Edilmesi, Ekipman Temin ve Montajı İle 1.000 m³ Kapasiteli İçmesuyu Deposu inşaatı işi yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Elazığ-Palu ve Kovancılar İlçe Merkezlerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 23 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3157 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-532465-elazig-argesan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 23 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3157 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa  56-63

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 26.06.2023 - 3158 - 18
TH / 26.06.2023 – 3158 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in bayram öncesi haftanın son iş günü yayınlanan 23 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3157 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 145 milyon 362 bin TL olan 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.