Taahhüt Haber’de 23 Şubat 2023 Perşembe günü YM’si EDÜ veya  EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) hiçbir ihale duyurusu yer almadı

Taahhüt haftanın dördüncü günü yayınlanan 23 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 2074 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık Haber’in maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 200 milyon lira civarında 42 adet ihale ilanı yer aldı. 22 Şubat 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 23 Şubat 2023 günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü üst sınırı belirsiz (EDÜ)  veya YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) hiçbir ihale ilanı yer almadı.

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 24.02.2023 - 3075 - 11
TH / 24.02.2023 – 3075 – 11

ÖZET

Taahhüt haftanın dördüncü günü yayınlanan 23 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 2074 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık Haber’in maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 200 milyon lira civarında 42 adet ihale ilanı yer aldı. 22 Şubat 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 23 Şubat 2023 günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü üst sınırı belirsiz (EDÜ)  veya YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) hiçbir ihale ilanı yer almadı.