Taahhüt Haber’de 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü YM’si EDÜ 2 ve ED’nin yarısı üstü 3 adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü  yayınlanan 24 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2944 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 250 milyon liraya yaklaşan 84 adet ihale ilanı yayınlandı. 23 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 84 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 3 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı  650 milyon liraya yaklaşan bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ 2 ADET  İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

ANTALYA ORMAN İŞLETME MD ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/839446 – Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı için 26 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60 ‘ından az olmamak üzere B- Üst Yapı (Bina) İşleri, III. Grup: Bina İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve 2944 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-orman-isletme-md-ihale-duyurusu-yapti-839446/

– GAZİANTEP GAZİ KONUT ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/844727 – Gaziantep Gazi Konut 341 Adet Konut inşaatı 21 Eylül 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60 ‘ından az olmamak üzere B/II grubu işler benzer iş deneyimi olarak aranıyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve 2944 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gaziantep-gazi-konut-ihale-duyurusu-yapti-844727/

24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN 3 ADET İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Erzurum Büyükşehir Kırsal Hiz Dai Bşk 2022/833080 – Erzurum İlı Tekman İlçesı Dengız, Hanbeyı, Akpınar Grup Yolları, Çevırme, Körsu Mahalle Yolları Sathı Kaplama Yapımı yapım işi   / İhale 15.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Bursa Büyükşehir Bld 2022/829336 – Uludağ Üniversitesi Spor Merkezi Yapım İşi  / İhale 14.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Adana Büyükşehir Satın Alma Dai Bşk 2022/822687 – Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi Semt Merkezi İnşaatı Yapılması İşi    / İhale 15.09.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 24 Ağustos 2022 Çarşamba  tarih ve 2944  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 25.8.2022 - 2945 - 15
TH / 25.8.2022 – 2945 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü  yayınlanan 24 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2944 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 250 milyon liraya yaklaşan 84 adet ihale ilanı yayınlandı. 23 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 84 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 3 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı  650 milyon liraya yaklaşan bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.