Taahhüt Haber’de 24 Ocak 2023 Salı  günü yaklaşık maliyetleri toplamı 230 milyan liraya yaklaşan 3 adet EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 24 Ocak 2023 Salı  tarih ve 3052 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 530 milyon lirayı geçen 13 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 23 Ocak 2023 Pazartesi günü  gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 24 Ocak 2023 Salı  tarih ve 3052  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 13 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si EDYÜ ve YM’leri toplamı 230  milyon lirayı geçen 3  adet önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 3 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

24 OCAK 2023 SALI  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 230 MİLYON LİRAYI GEÇEN  4 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kocaeli İl Milli Eğitim Md  / 2022/1438147 —  21’nci PK-Gebze M Paşa Mh 4794/1 Parsel 24 Derslik Ortaokul-Güzeller Mh 5797/6 Parsel 6 Derslik Anaokul-Derince Sopalı Mh 1054 Parsel 8 Derslik Anaokul-Çınarlı Mh 2912/8 Parsel 8 Derslik Anaokul Olmak Üzere 4 Adet Okul Binası Yapımı ve Çevre Tanzimi Yapım İşi   —  23.01.2023  günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  79.977.813 TL olarak açıklanan ihalede tek dolayısıyla   makul ve aynı zamanda en düşük teklif  91.931.000,00 TL  ile PROCON MÜHENDİSLİK İNŞ TAAH ve TİC AŞ’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– DSİ 10 Bölge Md Diyarbakır  / 2022/1439970  —  Siirt veysel Karani Göleti İkmali yapım işi   —  23.01.2023  günü yapılan ve 16  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  79.332.032 TL olarak açıklanan ihalede makul  teklif  55.869.100,00 TL  ile HESTAŞ MADENCİLİK+YAŞAR HAFRİYAT tan geldi. İhalede sınır değerin altında kalan ve sorgulanması muhtemel (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenmesi muhtemel) 3 teklif var. halenin ADTA sorgularının tamamlanmasını takiben önümüzdeki ay içinde sonuçlanması bekleniyor.

– Samsun Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk  / 2022/1461440  —  İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mah 7765 Ada Zemin Altı Mekanik Otopark ve Meydan İnşaatı Yapılması Yapım İşi —  23.01.2023 günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  74.115.670  TL. olarak açıklanan ihalede tek dolayısıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif  68.134.007,00 TL  ile OTOMATİK OTOPARK SİSTEMLERİ SAN TİC AŞ’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 23 Ocak Pazartezsi  tarih ve 3051 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 52-58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanacak olan teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 25.01.2023 - 3053 - 16
TH / 25.01.2023 – 3053 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 24 Ocak 2023 Salı  tarih ve 3052 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 530 milyon lirayı geçen 13 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 23 Ocak 2023 Pazartesi günü  gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 24 Ocak 2023 Salı  tarih ve 3052  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 13 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si EDYÜ ve YM’leri toplamı 230  milyon lirayı geçen 3  adet önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 3 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.