Taahhüt Haber’de 25 Ocak 2023 Çarşamba  günü yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 300 milyon lirayı geçen  3 adet EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 2 adet EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 25 Ocak 2023 Çarşamba  tarih ve 3053 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 544 milyon lirayı  geçen 17  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 23 Ocak 2023 Pazartesi ve 24 Ocak 2023 Salı günleri  gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 25 Ocak 2023 Çarşamba  tarih ve 3053   sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 3, YM’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 2 adet olmak üzere YM’leri toplamı 1 milyar 300  milyon lirayı geçen 5  adett önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 5 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI1 MİLYAR 100 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 24 Ocak 2023 Salı günü ihale edilen ALİAĞA BELEDİYESİ ‘nın 2022/1455850 ihale kayıt numaralı (İKN) İlçe Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol, Kaldırım ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 248.975.740 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda İNOVA ASFALT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İNOVA ASFALT firmasının teklifi 245.947.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 25 Ocak 2023 Çarşamba  tarih ve 3053 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/aliaga-belediyesi-nin-1455850-inova-asfalt/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 24 Ocak 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 21 BÖLGE ‘nın 2022/1334300 ihale kayıt numaralı (İKN) Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2 Kısım yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 429.761.221 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SİSTEM2023 YAPI+SOYSAL MÜH+MAKROTEL sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. . İhalede sorgulanması muhtemel 1. teklif var. SİSTEM2023 YAPI+SOYSAL MÜH+MAKROTEL Ortak Girişim Grubunun  teklifi 469.665.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 25 Ocak 2023 Çarşamba  tarih ve 3053 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-21-bolge-nin-1334300-sistem2023-yapi-soysal-muh-makrotel-iletisim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 24 Ocak 2023 Salı günü ihale edilen GAZİANTEP YİKOB ‘nın 2022/1430847 ihale kayıt numaralı (İKN) Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Mücahitler Mah 5807 Ada 7 Parsel Şehitkamil Hükümet Konağı Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 440.433.616 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SALİHOĞLU İNŞAAT + BEFAT İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SALİHOĞLU İNŞAAT + BEFAT İNŞAAT firmasının teklifi 480.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 25 Ocak 2023 Çarşamba  tarih ve 3053 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gaziantep-yikob-un-1430847-salihoglu-insaat-befat-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 180 MİLYON LİRAYI GEÇEN  2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Mersin İçel Çevre Şehircilik İl Md / 2022/1358436—  Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası yapım işi   —  24.01.2023 günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  95.579.977 TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük  teklif  88.969.900,00 TL  ile TAŞDEMİRLER İNŞAAT TAAHHÜT TİC TUR LTD’ten geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– DSİ 23 Bölge Md Kastamonu / 2022/1454871  —  Kastamonu Merkez Karaçomak Deresi 3 Kısım yapım işi  —  24.01.2023 günü yapılan ve 16 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  89.918.540 TL olarak açıklanan ihalede makul teklif  73.913.000,00 TL  ile TUNA İNŞAAT SAN AŞ’den geldi. İhalede ADTA istenmesi (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenmesi) muhtemel 3 teklif var. İhalenin sorgulanacak 3 firmanın açıklamalarının alınmasının ardından önümüzdeki aylarda sonuçlanması bekleniyor.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 25 Ocak Çarşamba tarih ve 3053 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 55-61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanacak olan teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 26.01.2023 - 3054 - 16
TH / 26.01.2023 – 3054 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 25 Ocak 2023 Çarşamba  tarih ve 3053 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 544 milyon lirayı  geçen 17  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 23 Ocak 2023 Pazartesi ve 24 Ocak 2023 Salı günleri  gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 25 Ocak 2023 Çarşamba  tarih ve 3053   sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 3, YM’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 2 adet olmak üzere YM’leri toplamı 1 milyar 300  milyon lirayı geçen 5  adett önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 5 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.