Taahhüt Haber’de 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ 1 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in  haftanın ilk  günü  yayınlanan 25 Temmuz 2022 Pazartesi tarih ve 2922 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 650 milyon liraya yaklaşan  83 adet ihale ilanı yayınlandı. 22 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 83 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü 1 ihale ilanı yer aldı. Bu 83 ihale ilanının içinde tahmini YM’si ED’nin yarısı üstü hiçbir ihale duyurusu da yayınlanmadı. Sadece TOKİ’nin yayınladığı YM’si eşik değer üstü tek ihale duyurusunun özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN 1 EDÜ İHALE DUYURUSUNUN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/719708 – Sinop Durağan 177 Konut 1 Ticaret Merkezi inşaatı için 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere B/III grubu işler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 25 Temmuz 2022 Pazartesi tarihli ve 2922 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-719708-sinop-duragan/

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 25 Temmuz 2022 Pazartesi tarih ve 2922  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleriEKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 26.7.2022 - 2923 - 17
TH / 26.7.2022 – 2923 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in  haftanın ilk  günü  yayınlanan 25 Temmuz 2022 Pazartesi tarih ve 2922 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 650 milyon liraya yaklaşan  83 adet ihale ilanı yayınlandı. 22 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 83 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü 1 ihale ilanı yer aldı. Bu 83 ihale ilanının içinde tahmini YM’si ED’nin yarısı üstü hiçbir ihale duyurusu da yayınlanmadı. Sadece TOKİ’nin yayınladığı YM’si eşik değer üstü tek ihale duyurusunun özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.