Taahhüt Haber’de 26 Mayıs 2023 Cuma günü YM’si 1 milyar 380 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve  YM’leri toplamı 730 milyon lirayı geçen EDYÜ 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in geçen haftanın son günü  yayınlanan 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 360 milyon 125 bin TL’yi geçen 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 25 Mayıs 2023 Perşembe günü  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137   sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si 1 milyar 380 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve  YM’leri toplamı 730 milyon lirayı geçen EDYÜ 3 adet  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı 2 milyar 120 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

26 MAYIS 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ  (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’Sİ 1 MİLYAR 380  MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI  ŞÖYLE:

25 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ ‘nın 2023/404580 ihale kayıt numaralı (İKN) Kepsut Barajı inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.386.328.596 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HARBİYE İNŞAAT + SİNTAŞ TAAHHÜT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 15 . teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. HARBİYE İNŞAAT + SİNTAŞ TAAHHÜT firmasının teklifi 904.823.023,00 TL olarak kayıtlara geçti. Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Balıkesir İli Kepsut İlçesi Karagöz Köyü yakınlarında inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-404580-harbiye-insaat-sintas-taahhut/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 26.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

26 MAYIS 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISININ ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 730 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI  ŞÖYLE:

25 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/419507 ihale kayıt numaralı (İKN) HKABY.11 Referanslı, (Ümraniye-Küçükbakkalköy) Brş N – Finans GIS TM 154 kV, 2×1600 mm², 2,20 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 190.800.338 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ZRD MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ZRD MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 193.487.265,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-419507-zrd-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 26.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

25 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 13 BÖLGE ‘nın 2023/414835 ihale kayıt numaralı (İKN) Antalya-Kumluca Erentepe Göleti inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 289.581.886 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KARACA İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 3. teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KARACA İNŞAAT firmasının teklifi 257.023.023,23 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-13-bolge-nin-414835-antalya-karaca-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 26.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

25 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/437002 ihale kayıt numaralı (İKN) Antalya İlinde Yeni Yol Açılması, Mevcut Yollarda Yapım, Bakım, Aydınlatma ve Onarım İşleri ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 253.583.396 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AVOS GRUP İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. AVOS GRUP İNŞAAT firmasının teklifi 179.198.675,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/antalya-buyuksehir-nin-437002-avos-grup/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 26.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 51-58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 29.05.2023 - 3138 - 19
TH / 29.05.2023 – 3138 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son günü  yayınlanan 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 360 milyon 125 bin TL’yi geçen 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 25 Mayıs 2023 Perşembe günü  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 26 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3137   sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si 1 milyar 380 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve  YM’leri toplamı 730 milyon lirayı geçen EDYÜ 3 adet  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı 2 milyar 120 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.