Taahhüt Haber’de 27 Haziran 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ eşik değer üstü 2 ve ED’nin yarısının üstünde ve fakat EDÜ’nün altında 3 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 27 Haziran 2022 Pazartesi tarih ve 2905 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 lirayı geçen 100 adet ihale ilanı yayınlandı. 24 Haziran 2022 Cuma günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 100 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) 2 ihale ilanı yayınlandı. Yine  aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile sınıflandırdığı 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı 500 milyon liraya yaklaşan YM’leri Eşik Değer Üstü 2  ve tahmini YM’leri toplamı 300 milyon liraya yaklaşan ve YM’leri ED’nin yarısı üstü ile ED arasında olan 3 ihale ilanının başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ TOPLAMI 500 MİLYON LİRAYI GEÇEN EDÜ 2 İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE

– KGM 2 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/620153 – Kemalpaşa Ayr – Uşak Arasındaki Muhtelif Kesimlerde Kavşak Tanzimi, Sanat Yapısı, Altyapı İyileştirme ve Üstyapı Onarımı için 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için ön koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Haziran 2022 Pazartesi tarihli ve 2905 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-2-bolge-ihale-duyurusu-yapti-620153-kemalpasa-ayr-usak/

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/616363 – Ağrı Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 200 Yataklı Ek Bina inşaatı için 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için ön koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Haziran 2022 Pazartesi tarihli ve 2905 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-616363-agri-merkez-kadin-dogum-ve-cocuk-hastanesi/

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ ED’NİN YARISININ ÜSTÜNDE VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN TAHMİNİ YM’LERİ İSE 300 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 İHALE İLANININ BAŞLIKLARI İSE ŞÖYLE

– DSİ Arazi Toplulaştırma TİGH Dai Bşk / Kırklareli 2 Kısım AT ve TİGH Projesi yapım işi  – İhale 22.07.2022 tarihinde yapılacak.

– Mardin Kızıltepe Bld Fen İşl Md / 2500 Kişilik Kapalı Spor Salonu  – İhale 25.07.2022 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli Büyükşehir Yapı Kontrol Dai Bşk Etüt Proje Şb Md / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze Meyve Hal Binası Yapımı  – İhale 18.07.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 27  Haziran 2022 Pazartesi  tarih ve 2905  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleriEKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TaahhutHaberSayfalar_29_Haziran_2022_Carsamba_2907-16
TH / 29 Haziran 2022 – 2907 / 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 27 Haziran 2022 Pazartesi tarih ve 2905 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 lirayı geçen 100 adet ihale ilanı yayınlandı. 24 Haziran 2022 Cuma günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 100 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) 2 ihale ilanı yayınlandı. Yine  aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile sınıflandırdığı 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı 500 milyon liraya yaklaşan YM’leri Eşik Değer Üstü 2  ve tahmini YM’leri toplamı 300 milyon liraya yaklaşan ve YM’leri ED’nin yarısı üstü ile ED arasında olan 3 ihale ilanının başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.