Taahhüt Haber’de 27 Haziran 2024 Perşembe günü YM’leri toplamı 2 milyar 190 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 4 adet olmak üzere toplam 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 27 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3408 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 356 milyon 386 bin TL olan 28 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  26 Haziran 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 27 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3408 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 28 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 190 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 155 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  26 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/699622 ihale kayıt numaralı (İKN) Bitlis İli, Ahlat İlçesi, 2.Etap 371 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.159.927.666 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda STAR PLUS YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. STAR PLUS YAPI firmasının teklifi 937.300.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 371 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bitlis ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 27 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3408 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-699622-bitlis-ili-ahlat-ilcesi-2-etap-371-adet-konut-insaati-ile-altyapi-ve-cevre-duzenlemesi-insaati-star-plus-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 35 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  25 Haziran 2024 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/685931 ihale kayıt numaralı (İKN) Edirne İli Merkez İlçesi Hadımağa Mahallesi 131 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 324.729.749 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ESKA GRUP TURİZM teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ESKA GRUP TURİZM firmasının teklifi 257.985.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 131 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Edirne ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 27 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3408 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-685931-edirne-ili-merkez-ilcesi-hadimaga-mahallesi-131-adet-konut-insaati-eska-grup-turizm/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  26 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen İSTANBUL YİKOB ‘nın 2024/655720 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Ümraniye İlçesi Finanskent Mahalesi (2435 Ada 1 Parsel) Anadolu Lisesi Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 209.877.592 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda PROCON MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. PROCON MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 214.831.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet Anadolu Lisesi Yapım İşi (Doğalgazlı) yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Ümraniye İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 27 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3408 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-655720-istanbul-ili-umraniye-ilcesi-finanskent-mahalesi-2435-ada-1-parsel-anadolu-lisesi-yapim-procon-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  26 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2024/689348_Kismi _2ihale kayıt numaralı (İKN) Antalya İli Doğu ve Batı İlçeleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatlarının Yapımı ve İçme Suyu Hatlarının Arıza, Bakım ve Onarımı İmalatı Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 201.139.452 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ANTEP İNŞAAT TURİZM en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ANTEP İNŞAAT TURİZM firmasının teklifi 189.113.500,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Batı Bölgesi İlçeleri 6350 Adet Arıza Tamiratı, 590 Adet Baca Yükseltme, 550 Adet Kaçak Tespit, 14250 Metre İçme Suyu İmalatı, 7500 Metre Kanalizasyon İmalatı ve 7500 Metre Atık Su Hat Temizliği İşlerini Kapsamaktadır. Doğu Bölgesi İlçeleri 12025 Adet İçme Suyu Arıza Tamiratı, 1290 Adet Baca Yükseltme, 1100 Adet Kaçak Tespit, 22750 Metre İçme Suyu İmalatı, 18675 Metre Kanalizasyon İmalatı ve 28000 Metre Atık Su Hat Temizliği İşlerini Kapsamaktadır. yapımını kapsıyor. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 27 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3408 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-buyuksehir-2024-689348_kismi_2-antalya-ili-dogu-ve-bati-ilceleri-icme-suyu-ve-kanalizasyon-hatlarinin-yapimi-ve-icme-suyu-hatlarinin-ariza-bakim-ve-onarimi-antep-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  26 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen İSTANBUL YİKOB ‘nın 2024/656764 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Ümraniye İlçesi Yukarı Dudullu (Adalı) Mahalesi (1260 Ada 1 Parsel) Anadolu Lisesi Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 198.738.847 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SAM TEKNİK YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SAM TEKNİK YAPI firmasının teklifi 194.100.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet Anadolu Lisesi Yapım İşi (Doğalgazlı) yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Ümraniye İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 27 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3408 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-656764-istanbul-ili-umraniye-ilcesi-yukari-dudullu-adali-mahalesi-1260-ada-1-parsel-anadolu-lisesi-yapim-sam-teknik-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 27 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3408 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39-50

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 28.06.2024 - 3409 - 16
TH / 28.06.2024 – 3409 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 27 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3408 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 356 milyon 386 bin TL olan 28 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.