Taahhüt Haber’de 30 Haziran 2022 Perşembe günü YM’si EDÜ 4 ve ED’nin yarısının üstünde ve fakat EDÜ’nün altında 1 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 30 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2908 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 200 milyon liraya yaklaşan 119 adet ihale ilanı yayınlandı. 29 Haziran 2022 Çarşamba günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 119 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) 4 ihale ilanı yayınlandı. Yine  aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile sınıflandırdığı 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 300 milyon lira civarında olan YM’leri Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ile ED arasında olan 1 ihale ilanının başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAHHÜT HABER’DE YER ALAN 4 EDÜ İHALE İLANI BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/646574 – Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi inşaatı için 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII Grubu: Bina İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 38 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/denizli-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-646574/

– ERZURUM BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/653899 – 16 MWe Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi inşaatı için 28 Temmuz 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere Fotovoltaik Güneş Paneli ve İnverterden oluşan Elektrik Üretim Tesislerine ait iş bitirmeler benzer iş deneyimi olarak aranıyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 42 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/erzurum-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-653899/

– İSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/597447 – Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi-II yapımı için 26 Temmuz 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere E-II grubu işler benzer iş deneyimi olarak aranıyor. 

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-ihale-duyurusu-yapti-597447/

– KAPAKLI BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/644579 – Kapaklı Muhtelif Cadde Sokak Yol Kaldırım ve Aydınlatma işi için 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere A-V. Grup İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kapakli-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-644579/

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETİ  ED’NİN YARISININ ÜSTÜNDE VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN TEK İHALE DUYURUSU DSİ 22 BÖLGEDEN GELDİ

– DSİ 22 Bölge Md Trabzon – Gümüşhane-Şiran Akbulak Göleti İkmali yapım işi / İhale 21.07.2022  tarihinde gerçekleştirilecek.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 30  Haziran 2022 Perşembe  tarih ve 2908  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 1.7.2022 - 2909 - 15
TH / 1.7.2022 – 2909 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 30 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2908 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 200 milyon liraya yaklaşan 119 adet ihale ilanı yayınlandı. 29 Haziran 2022 Çarşamba günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 119 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) 4 ihale ilanı yayınlandı. Yine  aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile sınıflandırdığı 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 300 milyon lira civarında olan YM’leri Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ile ED arasında olan 1 ihale ilanının başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.