Taahhüt Haber’de 5 Haziran 2023 Pazartesi günü YM’leri toplamı 225 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 5 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3144 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 642 milyon 860 bin 336,- TL olan 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  1 Haziran 2023 Perşembe ve 2 Haziran 2023 Cuma günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 5 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3144 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Yaklaşık maliyeti 225 milyon lirayı geçen bu 12 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığınıhaberin devamında bulabilirsiniz.

5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETİ 225 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

  1 Haziran 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/428905 ihale kayıt numaralı (İKN) Düzce İli Akçakoca İlçesi 116 Adet Konut 6 Adet Dükkân İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 227.373.552 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EKSAN MİMARLIK MÜHENDİSLİK + AYYILDIZ GAYRİMENKUL MİMARLIK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. EKSAN MİMARLIK MÜHENDİSLİK + AYYILDIZ GAYRİMENKUL MİMARLIK firmasının teklifi 193.750.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 116 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Düzce İli Akçakoca İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 5 Haziran 2023 Pazartesi tarihli ve 3143 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-428905-duzce-eksan-mimarlik-ayyildiz-gayrimenkul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 05.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 5 Haziran 2023 Pazartesi tarihli ve 3143 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 54-58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 06.06.2023 - 3144 - 18
TH / 06.06.2023 – 3144 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 5 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3144 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 642 milyon 860 bin 336,- TL olan 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.