Taahhüt Haber’de 6 Temmuz 2023 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 4 Milyar 500 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 2 olmak üzere toplam 4 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 6 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 5 milyar 778 milyon 112 bin TL olan 71 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 05 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 6 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 71 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 4 Milyar 500 lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 4 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – SAĞLIK BAKANLIĞI (İKN. 2023/341280 ) Amasya 600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ihalesini 2.730.000.000 TL ihale bedeli ile AKFEN İNŞAAT+DOST İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 20 Haziran 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 26 Haziran 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Toplam İnşaat Alanı 156.366 m² Olan Betonarmez-9 Katlı Hastane Binası inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1000 gün süre verilen yatırımın 21.03.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Amasya’da inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-341280-amasya-akfen-insaat-dost-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – ADALET BAKANLIĞI (İKN. 2023/340599 ) Aydın Adalet Binası inşaatı ihalesini 1.280.000.000 TL ihale bedeli ile AKAR MÜŞAVİRLİK MÜH İNŞ AKARYAKIT AŞ kazandı Sözleşmesi 22 Haziran 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 07 Temmuz 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 1 Bodrum+1 Asma+Zemin+5 Normal+1 Çatı Katı Olmak Üzere Toplam 101.325,62 m² Adliye Binası + 193,26 m² Nizamiye binası + 1.448,38 m² Kreş Binası ve 2.688,70 m² Adli Tıp Binası Olmak Üzere Toplam 105.655,96 m² İnşaat Alanına Sahip 1 Adet Betonarme Karkas Adalet Binası inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 900 gün süre verilen yatırımın 23.12.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Aydın’da inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adalet-bakanligi-nin-340599-aydin-akar-musavirlik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 500 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İKN. 2023/251192 ) MÜ RTE Külliyesi Yemekhane ve Kütüphane Binası inşaatı ihalesini 258.860.000 TL ihale bedeli ile ŞAFAK DOĞUŞ+ERSAN ÖZTÜRK kazandı Sözleşmesi 22 Haziran 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 14500 m2 Yemekhane ve Kütüphane Binası inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 500 gün süre verilen yatırımın 06.11.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi-Maltepe İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 11.04.2023 tarih ve 3107 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-marmara-universitesi-nin-251192-safak-dogus-ersan-ozturk/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2023/340139 ) İstanbul Geneli Yeşil Alan ve Yaşam Vadisi Projeleri inşaatı ihalesini 239.661.661 TL ihale bedeli ile SULKAR İNŞAAT+İLMES İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 07 Haziran 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 09 Haziran 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 797 Kalem – Yapım İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 450 gün süre verilen yatırımın 31.08.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul Genelinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 34 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-340139-sulkar-insaat-ilmes-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  6 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 31-45

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 07.07.2023 - 3164 - 15
TH / 07.07.2023 – 3164 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 6 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 5 milyar 778 milyon 112 bin TL olan 71 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 05 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 6 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 71 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 4 Milyar 500 lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.