Taahhüt Haber’de 7 Haziran 2023 Çarşamba günü YM’leri toplamı 1 milyar 800 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ 3 adet olmak üzere toplam 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 7 Haziran 2023 Çarşamba tarih ve 3145 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 40 milyon lirayı geçen olan 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  6 Haziran 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 07 Haziran 2023 Çarşamba tarih ve 3145 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 800 milyon lirayı geçen bu 6 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  6 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 11 BÖLGE ‘nın 2023/415659 ihale kayıt numaralı (İKN) Çömlekköy Barajı inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 550.938.030 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda STY İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 10. teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. STY İNŞAAT firmasının teklifi 430.850.580,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Edirne Çömlekköy Barajı Temelden Yüksekliği 57,00 m, Talvegten Yüksekliği 53,00 m, 22,25 hm³ Hacmine Sahip Eğik Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Tipinde Baraj inşaatı işi yapımını kapsıyor. 1200 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çömlekköy Köyünde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 07 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3145 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-11-bolge-nin-415659-sty-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  6 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen KGM 7 BÖLGE ‘nın 2023/433747 ihale kayıt numaralı (İKN) Samsun Şehir Geçişi Yeşilkent Kavşağı Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri (BSK) ve Köprü İşleri inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 371.538.027 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DAĞDELEN YOL YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. DAĞDELEN YOL YAPI firmasının teklifi 277.949.450,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Toprak İşleri (325.000 m³ kazı), Sanat Yapıları (3.135 m Kazık, 9.000 m³ Demirli ve Demirsiz Beton, 2.000 m³ İstifsiz Taş Dolgu), Köprü İşleri ( 5.524 m Kazık, 9.750 m3 Demirli Beton ) Üstyapı İşleri (60.000 Ton Plentmiks Alttemel ve Temel, 95.000 m² bitümlü Sıcak Karışım İmalatı) inşaatı işleri yapımını kapsıyor. 480 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Samsun Şehir Geçişi Yeşilkent Kavşağında inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 07 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3145 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 64 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-7-bolge-nin-433747-samsun-dagdelen-yol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  6 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 26 BÖLGE ‘nın 2023/443261 ihale kayıt numaralı (İKN) Artvin İli Arhavi İlçesi Kabisre Deresi ve Yan Kolları 2, Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 299.991.751 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ALSANCAK YAPI + ÇTN YOL YAPIM sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 9 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ALSANCAK YAPI + ÇTN YOL YAPIM firmasının teklifi 203.062.861,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 300000 m3 Kazı, 70980 m3 C30/37 Beton, 70000 m3 İstifli Tahkimat, 10000 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 250000 kg Çeşitli Demir İşleri, 20000 m3 Kargir, 400 Ton Betonarme Demiri ve 50000 m3 Sedde Dolgu inşaatı işleri yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Arhavi İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 07 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3145 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 66 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-26-bolge-nin-443261-artvin-alsancak-yapi-ctn-yol-yapim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 600 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  6 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen MUŞ BELEDİYESİ ‘nın 2023/478827 ihale kayıt numaralı (İKN) Muş (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 261.620.430 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HES GROUP ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. HES GROUP ENERJİ firmasının teklifi 281.757.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 72.492 m² Alana Yapılacak Olan 1 Adet Qort=24.000 m³/Gün Kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Muş Merkez Bağlar Mahallesi 197 Ada 14 Nolu Parselde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 07 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3145 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 67 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mus-belediyesi-nin-478827-hes-group-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  6 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen ESENYURT BELEDİYESİ ‘nın 2023/481341 ihale kayıt numaralı (İKN) Esenyurt Sınırları Geneli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Parke Yol, Bakım ve Tamirat inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 184.400.524 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ASM ALTYAPI SANAYİ MÜHENDİSLİK AŞ sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmanın açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ASM ALTYAPI SANAYİ MÜHENDİSLİK AŞ firmasının teklifi 175.996.038,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 125.000 m² Parke Yol ve Kaldırım Kaplama, 2 Adet Kanal Temizleme Aracı ve 20 Adet Kamyonet İle Muhtelif Bakım, Onarım ve Yağmur Suyu Hattı inşaatı işleri yapımını kapsıyor. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Esenyurt İlçe Geneli Cadde ve Sokaklarda inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 07 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3145 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/esenyurt-belediyesi-nin-481341-asm-altyapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  6 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/455163 ihale kayıt numaralı (İKN) İTM.445 Referanslı, 154 kV Karkamış TM (GAP) Yapımı inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 139.222.809 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EUROPOWER ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. EUROPOWER ENERJİ firmasının teklifi 118.713.550,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet 154 kV Trafo Merkezi inşaatı işi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep’te inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 07 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3145 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 71 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-455163-europower-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 07 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3145 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 64-71

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 08.06.2023 - 3146 - 20
TH / 08.06.2023 – 3146 – 20

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 7 Haziran 2023 Çarşamba tarih ve 3145 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 40 milyon lirayı geçen olan 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.