Taahhüt Haber’de 8 Mart 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 3 milyar 150 milyon liraya yaklaşan YM’si EDÜ 3, EDYÜ 4 ve ED/10-EDYA 6 olmak üzere 13 adet  önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 3. milyar 462 milyon 565. bin olan 36 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 7 Mart 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 36 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında 4 adet  ve ED/10-EDYA (Yaklaşık Maliyeti eşik değerin onda birinin üstünde ancak eşik değerin yarısının altında) 6 adet (SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 3 milyar 150 milyon liraya yaklaşan bu 13 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

8 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 2 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ (İKN. 2022/1442008 ) Mardin İli 2 Kademe İçmesuyu İsale Hattı inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 1.500.000.000 TL ihale bedeli ile ZİVER İNŞAAT TAAHHÜT MAD TUR PAZ AŞ kazandı Yatırım Mardin’de inşa edilecek. Sözleşmesi 3 Mart 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 17 Mart 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Mardin İlinin İçme ve Kullanma Suyu İhtiyaçlarının Beyazsu Kaynağından Karşılanması İçin Yaklaşık 95 km İsale Hattı ve İçmesuyu Tesislerinin İnşaatı İŞİ işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 730 gün süre verilen yatırımın 17.03.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 38 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 30.01.2023 tarih ve 3056 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-1442008-mardin-ziver-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.03.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– BOTAŞ (İKN. 2022/1291264 ) Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi ihşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 515.000.000 TL ihale bedeli ile AHM DOĞALGAZ ISI SİSTEM ENERJİ İNŞ LTD kazandı Yatırım Zonguldak ve Düzce İllerinde inşa edilecek. Sözleşmesi 22 Şubat 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 3 Mart 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi Projesi Başlıca; Yaklaşık 89.223 Metre (Eğik) Uzunluğunda 48” Çaplı Doğal Gaz Çelik Boru Hattı Sistemi, 2 Adet Hat Vana İstasyonu, 2 Adet Take-Off Vana İstasyonu, 1 Adet Pig Alıcı ve 1 Adet Pig Atıcı İstasyonu ve Bu Saha İçerisinde 1 Adet Hat Vanası Yapım İşleri İle İlgili Malzeme işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 660 gün süre verilen yatırımın 22.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 2.01.2023 tarih ve Temini (İdare’ce Sağlanacak Hat Boruları Hariç), Tesis ve İnşa İşleridir.3036 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-nin-1291264-ahm-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.03.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– BOTAŞ (İKN. 2022/1289747 ) Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi inşaatı (Avanslı iş) ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 509.999.999 TL ihale bedeli ile AHM DOĞALGAZ ISI SİSTEM ENERJİ İNŞ LTD kazandı Yatırım Düzce ve Sakarya İllerinde inşa edilecek. Sözleşmesi  22 Şubat 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 3 Mart 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Yaklaşık 86.156 Metre (Eğik) Uzunluğunda 48” Çaplı Doğal Gaz Çelik Boru Hattı Sistemi, 2 Adet Hat Vana İstasyonu, 1 Adet Pig Alıcı İstasyonu ve Bu Saha İçerisinde 1 Adet Hot-Tap Vanası İle 1 Adet Hat Vanası Yapım İşleri İle İlgili Malzeme Temini işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 660 gün süre verilen yatırımın 22.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-nin-1289747-ahm-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.03.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

8 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 400 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– BALIKESİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MD (İKN. 2022/1449151 ) Balıkesir Çevre Şehircilik İl Md Yeni Hizmet Binası inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 114.444.000 TL ihale bedeli ile MÜRSEL METİN+YASİN DEMİREL kazandı Yatırım Balıkesir İli, Karesi İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi 24 Şubat 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 28 Şubat 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında Bodrum + Zemin Kat + 3 Normal Kattan Oluşan, 9.307,47 m2 İnşaat Alanlı Betonarme işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 450 gün süre verilen yatırımın 22.05.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 20.01.2023 tarih ve 3050 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/balikesir-cevre-sehircilik-il-md-nin-1449151-mursel-metin-yasin-demirel/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.03.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– DSİ 6 BÖLGE (İKN. 2022/1325640 ) AS0-BS0 İsale Kanallarına Pompaj ile Su Takviyesi inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 99.888.777 TL ihale bedeli ile SMS İNŞAAT+LAPİDEM YAPI kazandı Yatırım Adana İli Ceyhan İlçesiNDE inşa edilecek. Sözleşmesi 3 Mart 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 17 Mart 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında BD1 Drenaj Kanalının 1+250 km’sinden BS0 Sulama Kanalının 68+400 km’sine Takviye Amaçlı 2 m³/sn Kapasiteli Pompa İstasyonu İnşaatı, Ceyhan Nehrinin km:139+500 Noktasından, AS0 İsale Kanalının km:73+924 Noktasına Su Takviyesi Amaçlı 2 m3/sn Kapasiteli Pompa İstasyonu İnşaatı, Enerji Nakil Hattı İmalatları Cebri olan Boru Temin ve Döşenmesi Her Türlü Pompa İstasyonu Mekanik, Elektirk İşleri olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 365 gün süre verilen yatırımın 16.03.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 20.01.2023 tarih ve Boru Temin ve Döşenmesi Her Türlü Pompa İstasyonu Mekanik, Elektirk İşleri3050 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-6-bolge-nin-1325640-sms-insaat-lapidem-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.03.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– DSİ 3 BÖLGE (İKN. 2022/1329545 ) Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti İkmali ve Sulaması 2 Kısım inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 95.957.460 TL ihale bedeli ile GİSMARK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD kazandı Yatırım Sakarya İli, Geyve İlçesi, Doğantepe Mahallesinde inşa edilecek. Sözleşmesi 3 Mart 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 13 Mart 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 597,00 ha Sulama Amaçlı Baraj İnşaatı İçin Kalan Gövde, Yol vb. İmalatlarının Yapılması ve Sulama Hattının Yapılması işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 800 gün süre verilen yatırımın 20.05.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 4.01.2023 tarih ve 3038 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-3-bolge-nin-1329545-sakarya-gismark-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.03.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– ESENLER BELEDİYESİ (İKN. 2022/666178 ) Esenler Amatör Spor Kulüpleri Tesisi inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 91.600.000 TL ihale bedeli ile İNTEK KONUT+ÇEVRE MÜHENDİSLİK kazandı Yatırım İstanbul İli Esenler İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi  25 Ağustos 2022 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 6 Eylül 2022 Salı günü başlandı. Kapsamında Esenler Amatör Spor Kulüpleri Tesisi Yapılması Yapım İşi 533 Kalem İnşaat,Mekanik işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 360 gün süre verilen yatırımın 1.09.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/esenler-belediyesi-nin-666178-intek-konut-cevre-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 8.03.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

8 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ ED/10-EDYA (EŞİK DEĞERİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’Nİ YARISI ALTINDA), İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 210 MİLYON LİRAYI GEÇEN 6 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TÜBİTAK SAGE Ankara / 2022/1259590 — TÜBİTAK SAGE Entegrasyon Binası İlave Kat Yapım İşi — Yatırımı 41.444.000,00 TL ihale bedeli ile SU TAAHHÜT+MABA GRUP inşa edecek

– TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md / 2022/1240948 — Osmaniye Sumbas 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi İkmal İnşaatı Yapımı — Yatırımı 46.445.000,00 TL ihale bedeli ile ÖZGÜN İNŞAAT GIDA SANAYİ ve TİCARET inşa edecek

– Ankara Büyükşehir ASKİ Kanal İnş Dai Bşk / 2022/1041053 — Ankara İli Afet Koordinasyon Merkezinin Sel Su Baskın Raporuyla Belirlenen Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Drenaj Izgarası ve Bağlantılarının Yapım İşi (Fiyat avantajı Uygulanmıştır /  15) — Yatırımı 33.333.333,30 TL ihale bedeli ile ARTUKLU İNŞAAT+MRM TURİZM inşa edecek

– Hakkari İl Özel İdare / 2022/1491497 — Hakkari Derecik İlçesi Öğretmenevi Hizmet Binası İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi — Yatırımı 46.899.000,00 TL ihale bedeli ile ANKA BETON+NABİ KAYA inşa edecek

– Hakkari İl Özel İdare / 2022/1475180 — Hakkari Yüksekova İlçesi Aksu Köyü 12 Derslikli Okul Binası İle Çevre Düzenlemesi Yapım İşi — Yatırımı 26.320.000,00 TL ihale bedeli ile HAZEYİ KUYUMCULUK PETROL ÜRÜN İNŞ inşa edecek

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1399943 — Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Burç Esentepe Mah 531 Ada 2 Parsel Burç Esentepe Enç İlk-Ort 24 Derslikli İlkokul Yapım İşi — Yatırımı 23.887.000,00 TL ihale bedeli ile ÖZKAN SARIKAYA inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Taahhüt Haber  Sayfa 38-46

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 09.03.2023 - 3084 - 16
TH / 09.03.2023 – 3084 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 3. milyar 462 milyon 565. bin olan 36 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 7 Mart 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 36 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında 4 adet  ve ED/10-EDYA (Yaklaşık Maliyeti eşik değerin onda birinin üstünde ancak eşik değerin yarısının altında) 6 adet (SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 3 milyar 150 milyon liraya yaklaşan bu 13 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.