Taahhüt Haber’de 9 Mart 2023 Perşembe günü YM’leri (Yaklaşık Maliyet) toplamı  450 milyon lirayı geçen YM’leri EDYÜ 2 ve  ED/10-EDYA 3 olmak üzere 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 9 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3084 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  584 milyon 620 bin TL tutarında 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 7 Mart 2023 Salı ve 8 Mart 2023 Çarşamba günleri KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 9 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3084  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyet) 300 milyon lirayı geçen 2 adet EDYÜ ve YM’leri toplamı 150 milyon lirayı geçen 3 adet ED/10-EDYA olmak üzere toplam 5 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı 450 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ EDYÜ YM’LERİ TOPLAMI 300 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 8 Mart 2023 Çarşamba günü ihale edilen MAKÜ ‘nın 2023/145153 ihale kayıt numaralı (İKN) MAKÜ (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Binasi ve Çevre Düzenlemesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti  bu yılın fiyatlarıyla 165.372.031 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MURAT ÖZCAN+ANTALYA YOL en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. MURAT ÖZCAN+ANTALYA YOL firmasının teklifi 169.961.061,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 9  Mart 2023 Perşembe tarih ve 3084 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/maku-nin-145153-murat-ozcan-antalya-yol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 9.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 8 Mart 2023 Çarşamba günü ihale edilen TESKİ ‘nın 2023/131408 ihale kayıt numaralı (İKN) Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 136.738.082 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda FİYER YAPI+FHK İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. FİYER YAPI+FHK İNŞAAT firmasının teklifi 102.092.395,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 9  Mart 2023 Perşembe tarih ve 3084 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teski-nin-131408-fiyer-yapi-fhk-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 9.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

9 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA), YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 150 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/124354 — Karşıyaka Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu (24 Derslikli) İnşaatı Yapım İşi / 8 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 49.234.887 TL olarak açıklanan ihalede BORYAL İNŞAAT ‘in teklifi 42.321.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Adana Büyükşehir Satın Alma Dai Bşk / 2023/87598 — Yumurtalık İlçesinde Belediyemiz Sorumluluğunda Bulunan Mahalle Bağlantı Yollarında Sathi Kaplama Yapılması İşi Yapım İşi / 8 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 8 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 40.378.656 TL olarak açıklanan ihalede DTM GRUP İNŞAAT + GİSMARK İNŞAAT ‘in teklifi 26.883.298,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Ankara Büyükşehir Kent Estetiği Dai Bşk / 2023/124651 — Mamak İlçesi İmrahor Viyadüğünün Rehabilitasyonu Yapım İşi Yapım İşi / 8 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 14 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 65.689.127 TL olarak açıklanan ihalede EKPET İNŞAAT ‘in teklifi 54.349.569,55 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 9 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3084 sayılı Taahhüt Haber Sayfa  51 – 55

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 10.03.2023 - 3085 - 17
TH / 10.03.2023 – 3085 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 9 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3084 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  584 milyon 620 bin TL tutarında 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 7 Mart 2023 Salı ve 8 Mart 2023 Çarşamba günleri KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 9 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3084  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyet) 300 milyon lirayı geçen 2 adet EDYÜ ve YM’leri toplamı 150 milyon lirayı geçen 3 adet ED/10-EDYA olmak üzere toplam 5 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. YM’leri toplamı 450 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.