Taahhüt Haber’de 9 Şubat 2023 Perşembe günü yaklaşık maliyetleri toplamı 780  milyon TL’yi geçen 2 adet EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 2 adet EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 952 milyon 716 bin TL tutarında 12 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 7 Şubat 2023 Salı  ve 8 Şubat 2023 Çarşamba günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 2, ’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) yine 2 adet olmak üzere YM’leri toplamı  780  milyon TL’yi geçen toplam 3 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 4 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETİ  MİLYAR 590 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI  ŞÖYLE:

– 8 Şubat 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 12 BÖLGE ‘nın 2022/1441270 ihale kayıt numaralı (İKN) Kayseri Pınarbaşı 3 Kısım AT ve TİGH inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 289.444.022 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda URS İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. URS İNŞAAT firmasının teklifi 174.534.700,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-12-bolge-nin-1441270-kayseri-urs-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 9.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

– 8 Şubat 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/19552 ihale kayıt numaralı (İKN) Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi 238 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 300.605.251 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DORUK PROJE İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. DORUK PROJE İNŞAAT firmasının teklifi 263.514.530,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-19552-denizli-doruk-proje-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 9.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI  190 MİLYON LİRAYI GEÇEN  2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIKLARI  ŞÖYLE:

– DSİ 4 Bölge Md Konya  / 2022/1450519 —  Konya Taşkent Afşar Göleti Sulaması İkmali Yapım İşi  —  07.02.2023 günü yapılan ve 1  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  112.808.038 TL olarak açıklanan ihalede tek teklif dolayısıyla en düşük ve makul teklif  134.543.210,00 TL ile METEHAN MAKİNE+KIBRIS İNŞAAT’tan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor.

– Muş İl Özel İdare / 2022/1453055 —  Muş Merkez 24 Derslikli İHL + 200 Kişilik Pansiyon + Spor Salonu Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi —  08.02.2023 günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  78.504.492 TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif   64.099.000,00 TL ile ANIT TEMİZLİK+ALOOĞULLARI NAKLİYAT’tan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 45-49

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle  muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 10.02.2023 - 3065 - 14
TH / 10.02.2023 – 3065 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 952 milyon 716 bin TL tutarında 12 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 7 Şubat 2023 Salı  ve 8 Şubat 2023 Çarşamba günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 9 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3064 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 2, ’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) yine 2 adet olmak üzere YM’leri toplamı  780  milyon TL’yi geçen toplam 3 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 4 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.