Taahhüt Haber’de (TH) 20 Eylül 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 4 milyar 770 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 6, EDYÜ 2 olmak üzere 8 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 6 milyar 275 milyon lira civarında olan 80 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 19 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 20 Eylül 2023 Çarşamba günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 80 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 6 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 4 milyar 770 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 4 MİLYAR 320 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 6 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  DSİ 7 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/936294 Sinop İli Erfelek İlçesi ile Havalimanı Arası Karasu Çayı İnşaatı yaptırmak için 17 Ekim 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 9500 m Harçlı Kargir Duvar, 6755 m BA U Kanal, 12.510 m Yatak Düzenlemesi, 4 Adet Tersip Bendi, 2 Adet BA Menfez, Taş Tahkimat ve Korkuluk İşleri. yapılacak. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sinop İli – Erfelek İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-ihale-duyurusu-yapti-936294-sinop/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 20 Eylül 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  DSİ 9 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/919324 Boztepe Pompaj Sulaması İnşaatı yaptırmak için 23 Ekim 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Boztepe Pompaj Sulaması” İşi Kapsamında 2830 ha Alan Yağmurlama, Damlama Sistemde Olmak Üzere Borulu Şebeke İle Sulanacaktır. yapılacak. 1095 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Malatya İli Yazıhan İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-9-bolge-ihale-duyurusu-yapti-919324/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 20 Eylül 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  DSİ 26 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/957521 Artvin İli Hopa İlçesi Sundura Deresi Havzasında Taşkın ve Rusubat Kontrolü 1 Kısım İnşaatı yaptırmak için 27 Ekim 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 150.000 m3 Kazı,52.000 m3 C30/37,92 Adet Prefabrik Kiriş, 166,4 m Genleşme Derzi, 10780 DM3 Neopren Mesnet, 32.590 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 171.000 kg Çeşitli Demir İşi, 26.000 m3 Kargir İnşaat, 535 Ton S420A Demir, 6.000 m Q100 mm Drenaj Borusu, Kamulaştırma Planı Hazırlanması (Komple), Uygulama Projesi Yapımı (Komple). yapılacak. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Hopa İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-26-bolge-ihale-duyurusu-yapti-957521-artvin/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 20 Eylül 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/957341 Alikahya Stadyum Tramvay Hattı İnşaatı yaptırmak için 19 Ekim 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi veya Elektrik Mühendisi veya Elektrik ve Elektromekanik Mühendisi bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Yaklaşık 3.8 km Hat Uzunluğunda, Toplam 6 İstasyondan Oluşan Tramvay Hattı ve Mevcut 15 Adet Tramvay Durak Uzatılması yapılacak. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kocaeli ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kocaeli-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-957341/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 20 Eylül 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  SAGLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/934556 İstanbul Bayrampaşa 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yaptırmak için 18 Ekim 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Toplam İnşaat Alanı 75.100 m2 olan, İZ+2B+Z+8+T Katlı Betonarme Hastane Binası yapılacak. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul Bayrampaşa ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-934556-istanbul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 20 Eylül 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/978008 Alanya Toptancı Hal Kompleksi Tamamlama İnşaatı yaptırmak için 18 Ekim 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği/Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Mevcut Toptancı Hali İçerisinde Sundurma, Yaklaşım Rampalarının Çelik Taşıyıcı Sitemlerinin ve Kaplama İmalatları ve Saha Betonu Dökülmesi İle Enerji İkmalinin Yapılarak, Elektrik Tesisatı ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Arıtma İle Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. 520 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya İli Alanya İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-978008-alanya/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 20 Eylül 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/974690 Pursaklar 1566 Cad-Özal Bulvarı Kesişimi Katlı Kavşak İnşaatı yaptırmak için 18 Ekim 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Yaklaşık 620 Metre Uzunluğunda Katlı Kavşak 1600 Metre Uzunluğunda Yan Bağlantı Yolları Yapım İşini Kapsamaktadır. yapılacak. 150 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-974690/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 20 Eylül 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

DSİ 26 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/957471 Artvin İli Kemalpaşa İlçesi Beldesi Çamdere (Halvaşı), Yeşilce ve Kazımiye Derelerinin Üst Havzasında Taşkın ve Rüsubat Kontrolü İnşaatı yaptırmak için 27 Ekim 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 105000 m3 Kazı, 36.000 m3 C25/30 Hazır Betonu, 42 Adet Prefabrik Kiriş, 66 m Genleşme Derzi,4000 DM3 Neopren Mesnet, 30175 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 151.300 kg Çeşitli Demir İşleri, 21.000 m3 Ocak Taşı İle Kargir İnşaat, 510 Ton S420A Betonarme Demiri, 4500 m Q100 mm Drenaj Borusu, Uygulama Projesi Yapımı (Komple). yapılacak. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Kemalpaşa İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-26-bolge-ihale-duyurusu-yapti-957471-artvin/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 20 Eylül 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 21.09.2023 - 3217 - 12
TH / 21.09.2023 – 3217 – 12

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 6 milyar 275 milyon lira civarında olan 80 adet ihale ilanı yer aldı.