Taahhüt Haber’de (TH) 27 Mart 2023 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 600 milyon lira civarında olan YM’si EDYÜ 2 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 5 olmak üzere 7 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

 Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ilk iş günü yayınlanan 27 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3096 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1.424.750.000 olan 46 adet ihale ilanı yer aldı.

 İlanlar (İhale duyuruları) 24 Mart 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 27 Mart 2023 Pazartesi günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

 Yayınlanan bu 46 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 5 adet ihale duyurusu yer aldı.

 Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 600 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 7 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

27 MART 2023 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/273301 – Gebze İlçesi 1 Kısım (2023 Yılı) Yol Yapımı inşaatı yaptırmak için 17 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 24.000 Ton Binder Tabakası Yapılması, 18.500 Ton Aşınma Tabakası Yapılması, 46.000 Ton Plent-Miks Temel Yapılması işi yapılacak. 240 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kocaeli İli Gebze İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Mart 2023 Pazartesi tarihli ve 3096 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kocaeli-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-273301/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 27 Mart 2023 Pazartesi Taahhüt Haber”

 – DSİ 13 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/261646 – Alanya Yeniköy Barajı İkmal inşaatı yaptırmak için 2 Mayıs 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Temelden Yüksekliği 60,50 m Olan Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Tipinde Baraj İnşaatı İkmali Yapımı işi yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya İli Alanya İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Mart 2023 Pazartesi tarihli ve 3096 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-13-bolge-ihale-duyurusu-yapti-261646-alanya/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 27 Mart 2023 Pazartesi Taahhüt Haber”

27 MART 2023 PAZARTESİ YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 165 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 5 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Manisa Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/292467 — Manisa Alaşehir Baklacı İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2023/283149 — 2023 Yılı Yol Onarım ve Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 17.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 8 Bölge Md Elazığ / 2023/284750 — Karayolları 8 Bölge Müdürlüğü 81 (Malatya) Şube ve 85 (Arapgir) Şube Şeflikleri Dahili Yollarında Kullanılmak Üzere İstenilen Tiplerde Mıcır, Temel ve Plent Malzemesi Temini, Nakli ve Figüre Edilmesi Yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 25.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 27 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3096 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 21

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 28.03.2023 - 3097 - 12
TH / 28.03.2023 – 3097 – 12

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ilk iş günü yayınlanan 27 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3096 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 1.424.750.000 olan 46 adet ihale ilanı yer aldı.