Taahhüt Haber’de (TH) 29 Mart 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 100 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 2, EDYÜ 1 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 12 olmak üzere 15 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

 Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 29 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3098 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 900 milyon lira olan 72 adet ihale ilanı yer aldı.

 İlanlar (İhale duyuruları) 28 Mart 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 29 Mart 2023 günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

 Yayınlanan bu 72 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 12 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

 Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 2 milyar 100 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 15 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

29 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İSTANBUL YİKOB ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/302792 – Gaziosmanpaşa Sarıgöl 32’şer Derslikli İlkokul ve 2 adet Ortaokul inşaatı yaptırmak için 28 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümüdür. bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet İlkokul ve 2 Adet Ortaokul Yapım İşi (Doğalgazlı) yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl Mahallesi 1452 Ada 38 Parselde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 29 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3098 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-ihale-duyurusu-yapti-302792/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 29 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber”

 – İZMİR BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/258625 – Bornova Evka-3 Öğrenci Yurdu inşaatı yaptırmak için 25 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 13.195 m2 Alanda Öğnehci Yurdu inşaatı işi yapılacak. 1080 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İzmir İli Bornova İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 29 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3098 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 35 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/izmir-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-258625/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 29 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber”

29 MART 2023 GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YM’Sİ TAHMİNİMİZE GÖRE 225 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– ADALET BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/293822 – İzmir Kemalpaşa Adalet Binası inşaatı yaptırmak için 18 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi veya Mimar bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 12.448,14 m² inşaat Alanına Sahip 1 Adet Betonarme Karkas Adalet Binası inşaatı işi yapılacak. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 29 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3098 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adalet-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-293822-izmir/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 29 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber”

29 MART 2023 YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 660 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 12 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1109210 — Eskişehir Çifteler AT ve TİGH Projesi inşaatı işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/290618 — İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Arman Polat İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 25.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/292950 — İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Nergiz Anaokulu inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 25.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/292980 — İstanbul İli Kağıthane İlçesi Osmangazi İlkokulu inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 25.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 8 Bölge Md Elazığ / 2023/296990 — Karayolları 8 Bölge Müdürlüğü Hekimhan-Malatya Devlet Yolunda 2 Adet Karayolları Denetim İstasyonu (KDİ) Yapılması inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 28.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Hakkari İl Özel İdare / 2023/306063 — Hakkari Derecik İlçesi Hükümet Konağı ve Çevre Düzenlemesi İkmal (Tamamlama) inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 24.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/307564 — İstanbul İli Sultangazi İlçesi Ergun Baylav Özel Eğitim Uygulama Eğitim Merkezi inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 26.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Kilis İl Özel İdare Plan Proje Yatırım İnş Md / 2023/308262 — Ekrem Çetin Mahallesi 2522 Ada 4 Parsele 24 Derslikli İlkokul ve 4 Derslikli Anaokulu inşaatı işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 28.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Konya Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/293149 — Bahri Dağdaş Uluslar arası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 25.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 5 Bölge Md Mersin / 2023/294389 — Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki 51, (Silifke/Mersin) 52, (Mersin) 56, (Kozan/Adana) 57 (Adana) Şube Şeflikleri Sınırları İçerisindeki Yollar İle Diğer Yollarda Çelik Otokorkulukların Yapım, Bakım ve Onarılması Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere YİBİGT _2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 26.04.2023 tarihinde yapılacak.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1512301 — Bilecik Pazaryeri AT ve TİGH Projesi inşaatı işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 28.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 8 Bölge Md Elazığ / 2023/297078 — Karayolları 8 Bölge Sınırları Dahilindeki Devlet, İl Yollarında Termoplastik Boya (Performansa Dayalı) ve Çift Kompenantlı Boya İle Yatay İşaretleme Yapılması işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT _2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 29 Mart 2023 Çarşamba için BKZ tarih ve 3098 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 21

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 30.03.2023 - 3099 - 14
TH / 30.03.2023 – 3099 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 29 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3098 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 900 milyon lira olan 72 adet ihale ilanı yer aldı.