Taahhüt Haber’de (TH) 04 Temmuz 2024 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 9 milyar 225 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 2, EDYÜ 2 olmak üzere 4 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 04 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 9 milyar 875 milyon lira civarında olan 37 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 04 Temmuz 2024 Perşembe günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 37 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 9 milyar 225 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 4 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

04 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 8 MİLYAR 575 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  İSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/758116 Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi II, Kademe İnşaatı ve Deniz Deşarjı yaptırmak için 09 Eylül 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde Bu pazarlık ihalede 6.490.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere benzer iş deneyimi isteniyor. ‘inden az olmamak üzere AXI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademesi İçin İleri Biyolojik (Ön Arıtma Üniteleri, Biyolojik Arıtma Üniteleri, Çamur Üniteleri vb. Ünitelerden Oluşan) Atıksu Arıtma Tesisinin Proje, İnşaat, Mekanik ve Elektrik İşlerinin Yapımı yapılacak. 1095 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 04 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-758116-ambarli-ileri-biyolojik-atiksu-aritma-tesisi-ii-kademe-insaati/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 04 Temmuz 2024 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/845043 Şırnak İli Merkez İlçesine Bağlı Mahallelerde; T-8 Sağlık Yaşam Merkezi ve 301/7-36 Parsellerdeki Mevcut İstinat Duvarları Güçlendirilmesi İşi İle 2 Adet Cami ve Taziye Evi, 70 Adet Konut ve 4 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yaptırmak için 02 Ağustos 2024 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği, Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle; 70 Adet Konut, 4 Adet Dükkan, 2’şer Adet Cami ve Taziye Evi İnşaatı İle İstinat Duvarı Güçlendirilmesi İmalatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi yapılacak. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şırnak ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 04 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-845043-sirnak-ili-merkez-ilcesine-bagli-mahallelerde-t-8-saglik-yasam-merkezi-ve-301-7-36-parsellerdeki-mevcut-istinat-duvarlari-guclendirilmesi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 04 Temmuz 2024 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

04 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 650 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

İLLER BANKASI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/801229 Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği 2 Sınıf Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı yaptırmak için 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXVI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi (Su Sızdırmaz İzolasyonlu Düzenli Depolama Alanı, Su Sızdırmaz İzolasyonsuz Düzenli Depolama Alanı, Bekçi ve Kantar Binası, Kantar Platformu, Yönetim Binası, Tekerlek Yıkama Ünitesi, Otopark, Tamir Bakım Atölyesi, Yangın ve Kullanma Suyu Deposu, Sızıntı Suyu Toplama Havuzu, Fosseptik, Ara Örtü Depolama Alanı, Direk Tipi Trafo ve Jeneratör, Günlük Ara Örtü Depolama Alanı, Tesis İçi Ulaşım Yolu ve Saha Düzenleme İşleri) yapılacak. 650 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bolu ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 04 Temmuz 2024 Perşembe tarihli ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iller-bankasi-801229-bolu-ili-kati-atik-bertaraf-tesisleri-kurma-ve-isletme-birligi-2-sinif-kati-atik-duzenli-depolama-tesisi-insaati/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 04 Temmuz 2024 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

KGM 12 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/800287 Karayolları 121 (Aşkale), 122 (Erzurum) ve 124 (Oltu) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İnşaatı yaptırmak için 05 Ağustos 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 692 km Muhtelif Bakım ve Trafik Güv. İşleri, 28.000 Ton Asfalt Yaması, 75.000 Ton Greyderle Serme, 17.500 m3 Hidrolik Sanat Yapısı Temizliği, 2.000 km Hendek Temizliği, 1.800 km Bordür ve Otokorkuluk Diplerinin Süpürülmesi, 2.000 da Yabani Ot Biçilmesi, 55.000 m3 Heyelan ve Teressubat Temizliği, Kar ve Buz Mücadelesi İçin 30.600 Saat Kamyon, 23.940 Saat Greyder, 9.045 Saat Yükleyici Çalıştırılması, 255 Ay Kamyon Temini, 228 Ay Greyder Temini. 174 Ay Yüklenici Temini. yapılacak. 1095 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Erzurum ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 04 Temmuz 2024 Perşembe tarihli ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-12-bolge-800287-karayollari-121-askale-122-erzurum-ve-124-oltu-sube-seflikleri-yollarinda-rutin-yol-bakim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 04 Temmuz 2024 Perşembe Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 04 Temmuz 2024 Perşembe tarihli ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 17

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altı ve 2024 yılı fiyatlarıyla ise 2 milyon 491 bin TL. altı yaklaşık maliyeti olan  yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak. (2024 yılı için ise bu rakam 2.304.515 TL oarak güncellendi.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  2023 yılı fiyatlarıyla 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 05.07.2024 - 3414 - 11
TH / 05.07.2024 – 3414 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın dördüncü günü yayınlanan 04 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 9 milyar 875 milyon lira civarında olan 37 adet ihale ilanı yer aldı.