2 Mart 2021 Salı tarih ve 2576 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

2 Mart 2021 Salı tarih ve 2576 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 1 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 700 milyon TL ‘yi geçen 48 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 1 Mart 2021 Pazartesi günü, DSİ 6 Bölge Müdürlüğü (Adana) bin 295 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Mersin Sorgun Barajı Sulaması yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-24
  • 1 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 25
  • 1 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 1 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TKİ Genel Müdürlüğünün AXVII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 19 Ocak 2021 günü firma tekliflerini aldığı, ÇLİ Müdürlüğü Çan B/3 Projesi 48.000.000 Ton Dekapajı ve Çan B/3 Projesi BAKS (Betonarme Altgeçit) Yapımı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 191 milyon 199 bin 752 TL olan yatırımı 128 milyon 648 bin TL bedelle YAŞAR İNŞAAT+KAYAOĞLU İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 22 Şubat 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 23 Mart 2021 tarihinde başlanacak ve işin 21 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 34 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 300 milyon TL’yi geçen 24 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-37
  • 1 Mart 2021 Pazartesi günü DSİ 20 Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş) , 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ve konsorsiyumlara ve kısmi tekliflere açık olarak ilana çıktığı Gaziantep Karkamış AT ve TİGH Tamamlama Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapım işi ihalesinde, 2 kısım halinde firma tekliflerini aldı. Yaklaşık maliyetleri (keşifleri) sırasıyla, 52 milyon 965 bin 523 TL ve 7 milyon 224 bin 636 TL. olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 30’ar ilk oturumda geçerli sayılan teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklifler yine sırasıyla yüzde 41,71 kırım (tenzilat) ve 30 milyon 874 bin 295 TL fiyatla (İnşaat İşleri) İNELSAN İNŞAAT+ACARGIS İNŞAAT’tan ve 4 milyon 635 bin 419 TL fiyatla (Mühendislik İşleri) AZM HARİTA+GÜNKA HARİTA’dan geldi. İki kısım ihalede toplam 31 adet sorgulanması muhtemel teklif var. BKZ Sayfa 42-43 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 12 adet ve 26 Şubat 2021 Cuma günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 225 milyon TL’yi geçen toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 39-45
  • 1 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 46-47

Ankara 2 Mart 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2576
Günlük Taahhüt Haber 2 Mart 2021 Salı tarih ve 2576 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın