27 Temmuz 2021 Salı tarih ve 2672 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

27 Temmuz 2021 Salı tarih ve 2672 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 200 milyon TL ‘yi geçen 35 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü, BOTAŞ AŞ Tedarik Sözleşmeler Dai Bşk, 390 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere AXVI Grup benzer iş deneyimi aradığı, Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu Projesi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-23
  • 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 24
  • 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ 21 Bölge Proje İnşaat Müdürlüğünün (Aydın) AIX Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 30 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Çine Sulaması 2 Kısım (6680 ha Alanın Sulanması Amacı İle Borulu Sulama Şebekesi, 2 Adet Pompa İstasyonu, Tahliye/Drenaj Kanalları, Tersip Bendleri, Menfez ve Kavşutlar İle Çine Çayı Üzerinde İki Adet Köprü İnşaatı ) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 195 milyon 564 bin 650 TL. olan yatırımı, yaklaşık 172 milyon 448 bin TL. bedelle SAR İNŞAAT+BERAK İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 16 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara dün (26 Temmuz 2021) başlandı ve işin 12 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 32 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 875 milyon TL’yi geçen 53 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-40
  • 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Adalet Bakanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) , 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Sakarya Adalet Binası Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 407 milyon 281 bin 266 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 20 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 22,77 tenzilat (Kırım) ve 314 milyon 520 bin TL fiyatla ARAS İNŞAAT+Y-DOĞUŞ İNŞAAT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var. BKZ Sayfa 46 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 900 milyon TL’yi geçen / toplam 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detayı tam listeleri için BKZ Sayfa 42-49
  • 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 51

Ankara 27 Temmuz 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2672
Günlük Taahhüt Haber 27 Temmuz 2021 Salı tarih ve 2672 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın