29 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2595 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

29 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2595 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 26 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 550 milyon TL ‘yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 26 Mart 2021 Cuma günü, DSİ 21 Bölge Proje İnşaat Müdürlüğü (Aydın) , 900 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Çine Sulaması 2 kısım yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27
  • 26 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 28
  • 26 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29- 33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 26 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Adalet Bakanlığının BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 28 Aralık 2020 günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Ek Bina ve Gündüz Bakım Evi Yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 183 milyon 904 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 136 milyon TL. bedelle AKSU İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Mart 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara aynı tarihtee başlandı ve işin 24 Mart 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 44 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 500 milyon TL’yi geçen 35 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-49
  • 26 Mart 2021 Cuma günü TOKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Bursa İli, Osmangazi İlçesi, ZaferMahallesi (Gökdere) Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 86 milyon 447 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 27 teklifin geldiği ihalede, f makul teklif yüzde 35,86 kırım ve 55 milyon 444 bin 545 TL fiyatla ABDULNASIR MATPAN+LEFYAPI’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 13 teklif var.BKZ Sayfa 59 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 22 adet ve 25 Mart 2021 Perşembe günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 250 milyon TL’yi geçen toplam 24 adet A ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının er aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-61
  • 26 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 63-64
  • 26 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 65-66

Ankara 29 Mart 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2595
Günlük Taahhüt Haber 29 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2595 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın