Taahhüt Haber’de 14 Şubat 2023 Salı günü yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 80 milyon TL’ geçen 2 adet EDÜ (Eşik Değer Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 14 Şubat 2023 Salı tarih ve 3067 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 323 milyon lirayı geçen 11 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 13 Şubat 2023 Pazartesi  günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 14 Şubat 2023 Salı tarih ve 3067 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’leri toplamı  1 milyar 80  milyon TL’yi geçen 2 adet önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 2 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 ŞUBAT 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 80 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI  ŞÖYLE:

– 13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ İHALE EDİLEN SAĞLIK BAKANLIĞI ‘NIN 2023/23283 İHALE KAYIT NUMARALI (İKN) ANTALYA ALANYA 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ İKMAL İNŞAATI ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 2022 yılı fiyatlarıyla 928.293.617 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DOKU İNŞAAT + KROM İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. DOKU İNŞAAT + KROM İNŞAAT firmasının teklifi 739.400.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Şubat 2023 Salı tarih ve 3067  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-23283-alanya-doku-insaat-krom-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ İHALE EDİLEN TOKİ ‘NIN 2023/32657 İHALE KAYIT NUMARALI (İKN) OSMANİYE İLİ SUMBAS İLÇESİ 126 KONUT, 1 ‘ER ADET CAMİ VE TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 166.867.975 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda USTACA İNŞAAT + GRUP LİDER İNŞAAT tek teklif tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. USTACA İNŞAAT + GRUP LİDER İNŞAAT firmasının teklifi 184.700.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Şubat 2023 Salı tarih ve 3067  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-32657-osmaniye-ustaca-insaat-grup-lider-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 14 Şubat 2023 Salı tarih ve 3067 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 47-51

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle  muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 15.02.2023 - 3068 - 17
TH / 15.02.2023 – 3068 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in ikinci günü yayınlanan 14 Şubat 2023 Salı ve 3067 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 323 milyon lirayı geçen 11 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 13 Şubat 2023 Pazartesi  günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 14 Şubat 2023 Salı ve 3067 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 13  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’leri toplamı  820  milyon TL’yi geçen 2 adet önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 2 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.