Taahhüt Haber’de 20 Ocak 2023 Cuma günü yaklaşık maliyetleri toplamı 2  milyar 950 milyon liraya yaklaşan 4 adet EDÜ (Eşik  Değer Üstü) ve 7 adet EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci ve son iş günü  yayınlanan 20 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3050 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 156 milyon 250 bin TL  olan 18 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 19 Ocak 2022 Perşembe günü  gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 20 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3050 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18 ihaleye verilen teklifler liçinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 2 milyar 250 milyon liraya yaklaşan 4 ve YM’si EDYÜ olan ve YM’leri toplamı 700  milyon lirayı geçen 7  olmak üzeret toplam 11  adet önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı 2  milyar 950 milyon liraya yaklaşan bu 11  adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 OCAK 2023 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 250 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN  4 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN )  ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 19 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen SAĞLIK BAKANLIĞI ‘nın 2022/1405064 ihale kayıt numaralı (İKN) Batman 500 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.506.959.067 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DİYMAR İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi DİYMAR İNŞAAT firmasının teklifi 1.185.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3050 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-1405064-batman-diymar-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 5 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilecekken ertelenerek 19 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alınan BOTAŞ ‘ın 2022/1105053 ihale kayıt numaralı (İKN) Doğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü Projesi Yapım İşi (Avanslı İş) ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 312.245.774 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda Kontrolmatik Teknoloji AŞ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. Kontrolmatik Teknoloji AŞ firmasının teklifi 349.800.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3050 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-nin-1105053-kontrolmatik-teknoloji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 19 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 13 BÖLGE ‘nın 2022/1366490 ihale kayıt numaralı (İKN) Antalya-Kaş Sütleğen Göleti İkmali inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 277.616.979 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SMK ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SMK ENERJİ firmasının teklifi 218.567.290,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3050 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-18-bolge-nin-1366490-antalya-smk-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 19 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 22 BÖLGE ‘nın 2022/1380603 ihale kayıt numaralı (İKN) Giresun-Bulancak Karagöl Göleti İkmali 2 Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 149.007.209 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DİRGÜN İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. DİRGÜN İNŞAAT firmasının teklifi 129.062.058,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3050 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-22-bolge-nin-1380603-giresun-dirgun-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

20 OCAK 2023 CUMA  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 700 MİLYON LİRAYI GEÇEN  7 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2022/1387758 —  İTM.434 Referanslı, 2. ve 3. Bölge Müdürlüklerine Ait 11 Adet Transformatör Merkezinde Yangın Tevsiatı Yapılması Yapım İşi  —  19.01.2023  günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  127.374.600 TL. olarak açıklanan ihalede tek dolayısıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif  129.768.552,00 TL ile MET ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT TAAHÜT TUR AŞ’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– Balıkesir Çevre Şehircilik İl Md / 2022/1449151 —  Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi  —  19.01.2023  günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  116.996.994 TL. olarak açıklanan ihalede tek dolayısıyla  makul ve aynı zamanda en düşük  teklif  114.440.000,00 TL ile MÜRSEL METİN+YASİN DEMİREL’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2022/1363318 —  İTM.429 Referanslı, 154 kV Çorlu TM Yenileme Yapım İşi Yapım işi —  19.01.2023  günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  105.616.886 TL. olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  112.619.090,00 TL ile EUROPOWER ENERJİ ve OTOMASYON TEKNO AŞ’den  geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– DSİ 17 Bölge Md Van / 2022/1474042 —  Muş Bulanık Mollakent Göleti ve Sulaması İkmali yapım işi  —  19.01.2023  günü yapılan ve 7 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  91.455.140 TL. olarak açıklanan ihalede makul teklif  74.190.642,91 TL ile VESTAN İNŞAAT TİCARET SANAYİ AŞ’den geldi. İhalede ATDA istenmesi muhtemel 1 teklif sahibi var. Öte yandan Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhalenin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

– İzmir Çevre Şehircilik İl Md / 2022/1438510 —  İzmir Çiğli ve Yamanlar vergi Dairesi Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi  —  19.01.2023  günü yapılan ve 1  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  88.177.610 ,- TL. olarak açıklanan ihalede tek dolayısıyla  makul ve aynı zamanda en düşük  teklif  93.879.000,00 TL ile KOMAN YAPI SANAYİ ve TİCARET AŞ’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– Karayolları 5 Bölge Md Mersin / 2022/1431292 —  Antakya-Yayladağı-Suriye HD Yolu km:11+000-13+500 Arası (İkmal)Yapım  İşi  —  19.01.2023  günü yapılan ve 27

 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  87.217.883 TL. olarak açıklanan ihalede makul teklif  62.209.005,00 TL ile HAYRETTİN ASLAN’dan  geldi. İhalede sorgulanması (ADTA) Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenmesi muhtemel 4 teklif sahibi var. Öte yandan Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhalenin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

– DSİ 6 Bölge Md Adana / 2022/1325640 —  AS0-BS0 İsale Kanallarına Pompaj ile Su Takviyesi yapım işi  —  19.01.2023  günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  85.000.000 TL. olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  99.888.777,01 TL ile SMS İNŞAAT+LAPİDEM YAPI’dan  geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi muhtemel gözüküyor. Ancak Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 20 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3050 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 57-64

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanacak olan teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 23.01.2023 - 3051 - 18
TH / 23.01.2023 – 3051 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci ve son iş günü  yayınlanan 20 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3050 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 156 milyon 250 bin TL  olan 18 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 19 Ocak 2022 Perşembe günü  gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim 2ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 20 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3050 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18 ihaleye verilen teklifler liçinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 2 milyar 250 milyon liraya yaklaşan 4 ve YM’si EDYÜ olan ve YM’leri toplamı 700  milyon lirayı geçen 7  olmak üzeret toplam 11  adet önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı 2  milyar 950 milyon liraya yaklaşan bu 11  adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.