Taahhüt Haber’de 8 Mart 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 890 milyon lira civarında olan YM’si EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 ve ED/10-EDYA (Eşik Değerin (ED) 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) 8 adet olmak üzere, 10 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon lira civarında 52 adet ihale ilanı yer aldı. 7 Mart 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 8 Mart 2023 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 52 ihale ilanının içinde YM’si EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 ve ED/10-EDYA (Eşik Değerin 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) 8 adet olmak üzere, 10 adet önemli ihale ilanı yer buldu.. Tahmini YM’leri toplamının 890 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 10 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

8 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 10 BÖLGE İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/210772 – Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke Yapımı Tamamlama inşaatı için 28 Mart 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-10-bolge-ihale-duyurusu-yapti-210772/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 8 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– ADANA BÜYÜKŞEHİR İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/208970 – Adana Merkez İlçelerde +Cadde ve Bulvarlarında Bitümlü Sıcak Karışım ve Yürüyüş için 28 Mart 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 8 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3083 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adana-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-208970/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 8 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

8 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA) TAHMİNİMİZE GÖRE YM’LERİ TOPLAMI 440 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 8 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ YALNIZ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kocaeli İzmit Bld Fen İşl Md / 2023/214898 — İlçe Sınırları İçerisinde Asfalt Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 30.03.2023 tarihinde yapılacak.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2023/201499 — Sakarya-Beşevler Barajı İkmali 2 Kısım Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 28.03.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/203881 — Çiğli Egekent İlkokulu (24 Derslikli) İnşaatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 31.03.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/215373 — Aliağa Anadolu Lisesi (24 Derslikli) İnşaatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 5.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/216071 — Büyükçiğli Anadolu Lisesi (24 Derslikli) İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 3.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Manisa Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/218718 — Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 30.03.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/204641 — Tire Şehit Albay İbrahim Karaosmanoğlu Anadolu Lisesi Güçlendirme ve Onarımı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 29.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 18 Bölge Md Kars / 2023/218644 — Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Otokorkuluk Montaj, Demontaj ve Bakım Onarım İşleri — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_ 2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 29.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 8 Mart 2023 Çarşamba için BKZ tarih ve 3083 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 20

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH = Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 09.03.2023 - 3084 - 15
TH / 09.03.2023 – 3084 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 8 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3083 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon lira civarında 52 adet ihale ilanı yer aldı. 7 Mart 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 8 Mart 2023 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 52 ihale ilanının içinde YM’si EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 ve ED/10-EDYA (Eşik Değerin 10’da birinin üstünde ancak ED’nin yarısı altında) 8 adet olmak üzere, 10 adet önemli ihale ilanı yer buldu.. Tahmini YM’leri toplamının 890 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 10 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.