TCMB: “Haziran ayı sonunda özel sektörün yurt dışı kredi borcu 154 milyar 600 milyon ABD doları olarak kaydedildi”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı sonu itibarı ile “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu” rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Haziran ayı itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 3,2 milyar ABD doları azalarak 154,6 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı sonu itibarı ile “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu” rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Haziran ayı itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 3,2 milyar ABD doları azalarak 154,6 milyar ABD doları oldu.

TİCARİ KREDİLER HARİÇ KISA VADELİ BORÇLAR 8 MİLYAR 500 MİLYON ABD DOLARINI BULDU

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,9 milyar ABD doları azalarak 145,8 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 676 milyon ABD doları artarak 8,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN KREDİ BORÇLANMALARI 315 MİLYON DOLAR AZALDI

– Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar ABD doları azalışla 12,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 40 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 315 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 902 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 33 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 495 milyon ABD doları artışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

TAHVİL HARİÇ ÖZEL ALACAKLILARA OLA N BORÇ 1,3 MİLYAR DOLAR ARTARAK 103,7 MİLYAR DOLARI BULDU

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar ABD doları artarak 103,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 198 milyon ABD doları artarak 7,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

UZUN VADELİ KREDİ BORCUNUN YOZDE 59’U ABD DOLARI, YÜZDE 36,4’Ü EURO CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 145,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,0’ının ABD doları, yüzde 36,4’ünün Euro, yüzde 1,9’unun Türk lirası ve yüzde 2,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,1’inin ABD doları, yüzde 38,2’sinin Euro, yüzde 15,6’sının Türk lirası ve yüzde  7,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN PAYI YÜZDE 65,3 OLARAK GÖZLENDİ

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 145,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 65,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 23,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

42 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR ANA PARA GERİ ÖDEMESİ 1 YIL İÇİNDE YAPILACAK Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

TH / 21.08.2023 - 3195 - 13
TH / 21.08.2023 – 3195 – 13

ÖZET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı sonu itibarı ile “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu” rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Haziran ayı itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 3,2 milyar ABD doları azalarak 154,6 milyar ABD doları oldu.