Bugünün Bülteni

24 Şubat 2020 Pazartesi tarih ve 2320 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

24 Şubat 2020 Pazartesi tarih ve 2320 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 21 Şubat 2020 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 235 milyon TL ‘yi geçen 30 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

- 21 Şubat 2020 Cuma günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-20

- 21 Şubat 2020 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 21

- 21 Şubat 2020 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 22-24 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 21 Şubat 2020 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 35 milyon TL’yi geçen 16 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 25-29

- 21 Şubat 2020 Cuma günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 39 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 31-35

- 19 Şubat 2020 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Kocaeli Büyükşehir İSU Gn Md, 12 Kasım 2019 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Derince İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı ihalesine yönelik olarak EGECAN AKARYAKIT ’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 36 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden işleri ile bitirdiği işlerin yer aldığı “Mali Dizin” sayfalarına atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 36-37

- 21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-39

- 21 Şubat 2020 Cuma günü Mersin Büyükşehir Su Kanal İdaresi MESKİ Genel Müdürlüğü yaptığı Silifke Atıksu Arıtma Tesisi 2 Kademe Kesin Projesinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi Hizmet İhalesine ( Etüt Proje ) verilen teklifleri teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 2 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 40

Ankara 24 Şubat 2020 Pazartesi Bilgi için 0312 438 26 41 - 42 

taahhuthaber@gmail.comBaşa Dön