Bugünün Bülteni

20 Kasım 2019 Çarşamba tarih ve 2253 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

20 Kasım 2019 Çarşamba tarih ve 2253 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 19 Kasım 2019 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 116 milyon TL ‘yi geçen 17 adet ihale duyurusu yayınlandı. BKZ Sayfa 9

- 19 Kasım 2019 Salı günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb)13b3, 13b2 ve 13b1 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 11-14

- 19 Kasım 2019 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 15

- 19 Kasım 2019 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 16-17 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 19 Kasım 2019 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 132 milyon TL’yi geçen 18 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 19-24

- 19 Kasım 2019 Salı günü DSİ Proje İnş Dai Bşk Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Şanlıurfa ve Suruç Ovaları Tahliye Kanalı Açılması ve Sanat Yapıları 1 Kısım yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 259 milyon 13 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 47 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 34,30 kırım ve 170 milyon 159 bin TL fiyatla EVERESTMADENCİLİK+İMSA İNŞAAT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 22 teklif var.BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 482 milyon TL’yi geçen toplam 14 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamal rının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 26-31

- 19 Kasım 2019 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 32

- 19 Kasım 2019 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-34

- 19 Kasım 2019 Salı günü Konya Büyükşehir Su Kanal İdare KOSKİ Gn Md yaptığı Tarımsal Sulama Tesisleri Sayısallaştırma İşi Hizmet İhalesine (Etüt Proje ) verilen teklifleri teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 2 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 35

Ankara 20 Kasım 2019 Çarşamba Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.comBaşa Dön