TAAHHÜT HABER - TÜRKİYENİN TEK GÜNLÜK İHALE BÜLTENİ
Bugünün Bülteni

19 Temmuz 2019 Cuma tarih ve 2170 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

19 Temmuz 2019 Cuma tarih ve 2170 sayılı  Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- Mithat Yenigün: “Yatırımcı idarelere ayrılan ödenekler yüzde 70 azaldı” Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 10-12 

- 18 Temmuz 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 270 milyon TL ‘yi geçen 40 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

- 18 Temmuz 2019 Perşembe günü, TOKİ, 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1 Etap 4 Bölge 483 Adet Konut ve 52 Adet Dükkân İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, 13b2 ve 13b1 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-24

- 18 Temmuz 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 25

- 18 Temmuz 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 18 Temmuz 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Program İzleme Dairesi Başkanlığının pazarlık usulü (Madde 21/b) ile 25 Haziran 2019 günü günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği , Trabzon - Aşkale Yolu (DAP) (DOKAP) Maçka - Karahava Arası Km: 27+024 - 43+854 Kesiminin İkmal i işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 749 milyon 126 bin 244 TL. olan yatırımı, yaklaşık 596 milyon 978 bin TL. bedelle CENGİZ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 12 Temmuz 2019 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 27 Temmuz 2019 günü başlanacağı bildiriliyor. Yatırımın inşaatının 7 Ocak 2022 tarihinde tamamlanması hedeflenmiş. BKZ Sayfa 31 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’1-39e yaklaşan 42 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-39

- 18 Temmuz 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen 20 ve 17 Temmuz Çarşamba günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 70 Milyon TL’ye yaklaşan toplam 21 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-49

- 18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 50

Ankara, 19 Temmuz 2019 Cuma

Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.com


TAHHÜT HABER

TANITIM İÇİN

En Son Çıkan Günlük Taahhüt Haber PDF ve Mali Dizin Ekinin tanıtım amaçlı epostanıza ücretsiz olarak ulaşmasını istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz.

Başa Dön