Bugünün Bülteni

8 Nisan 2020 Çarşamba tarih ve 2352 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

8 Nisan 2020 Çarşamba tarih ve 2352 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 7 Nisan 2020 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 114 milyon TL ‘yi geçen 23 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

- 7 Nisan 2020 Salı günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb)13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-19

- 7 Nisan 2020 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 20

- 7 Nisan 2020 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 21-23 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 7 Nisan 2020 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 10 Bölge Md Trabzon Pazarlık Madde 21-b kapsamında 27 Mart 2020 tarihinde ihale ettiğini bildirdiği, (İyidere-Çayeli)Ayr-Güneysu İY(DOKAP) km:0+000-9+066,44 Ars,Güneysu-Başköy YL(DOKAP) km:0+000-11+670,39 Ars Merkez Mah YL km:0+000-1+121,47 Ars ve Güneysu Ortaköy İY km:0+000-1+513,068 Ars Top İşleri, San Yap, Köp İşl, Üstyapı(Bsk) ve Çeşitli İşler işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 191 milyon 161 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 152 milyon 699 bin TL. bedelle FORAMEKATRONİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Nisan 2020 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 7 Nisan 2020 tarihinde başlandı ve iş 1 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 27 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 337 milyon TL’yi geçen 20 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletiş m bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 25-31

- 7 Nisan 2020 Salı günü gerçekleştirilen 4 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 44 milyon TL’yi geçen toplam 6 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 33-35

- 7 Nisan 2020 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Hizmet Yatırım /Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 36

- 7 Nisan 2020 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37

- 7 Nisan 2020 Salı günü İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md yaptığı İzmir İli Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Vidanjör Çalıştırılması Hizmet İhalesine ( Makine Kiralama ) verilen teklifleri teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 2 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 38

Ankara 8 Nisan 2020 Çarşamba Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.comBaşa Dön