TAAHHÜT HABER - TÜRKİYENİN TEK GÜNLÜK İHALE BÜLTENİ
Bugünün Bülteni

21 Şubat 2019 Perşembe tarih ve 2071 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

21 Şubat 2019 Perşembe tarih ve 2071 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- M. Cahit Turhan: “Konya Metrosu ihale aşamasına geldi” BKZ Sayfa 9 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10

- 20 Şubat 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 121 milyon TL ‘yi geçen 32 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

- 20 Şubat 2019 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C, D ve E Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3, 13b2 ve 13b1 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-20

- 20 Şubat 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 21

- 20 Şubat 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 22-24 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 20 Şubat 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 75 milyon TL’yi geçen18 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 25-28

- 20 Şubat 2019 Çarşamba günü Başbakanlık TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mevkiinde Yapılacak Olan Kayaşehir 2-3-4 Etaplar Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 170 milyon 968 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 10 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 22,52 kırım ve 132 milyon 461 bin TL fiyatla MİN DOĞAL KAYNAKLAR’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var .BKZ Sayfa 31 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 5 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 7 adet olamk üzere yaklaşık maliyetleritoplamı 238 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 29

- 20 Şubat 2019 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 35

- 20 Şubat 2019 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36

Ankara, 21 Şubat 2019 Perşembe Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.com


TAHHÜT HABER

TANITIM İÇİN

En Son Çıkan Günlük Taahhüt Haber PDF ve Mali Dizin Ekinin tanıtım amaçlı epostanıza ücretsiz olarak ulaşmasını istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz.

Başa Dön