Bugünün Bülteni

28 Ekim 2020 Çarşamba  tarih ve 2489 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

28 Ekim 2020 Çarşamba  tarih ve 2489 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 27 Ekim 2020 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 360 milyon TL ‘yi geçen 43 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

- 27 Ekim 2020 Salı günü, KGM 1 Bölge Müdürlüğü (İstanbul) 350 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, TEM Edirne – Karaağaç Bağl Yolu, km: 0+000 – 7+620 arası (Pazarkule Sınır Kap- TEMArası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler Yapım İşi (İdare Malı Bitüm ile) için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-26 

- 27 Ekim 2020 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 27-28

- 27 Ekim 2020 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 27 Ekim 2020 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin 29 Temmuz 2020 tarihinde pazarlık usulü (Madde 21/b) ile ihale ederek firma tekliflerini aldığını bildirdiği Malatya İli, Doğanyol İlçesi, İsak ve Çolak Mahalleleri 362 Adet Konut, 12 Adet Ticaret ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (Pazarlık) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 142 milyon 500 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 124 milyon 700 bin TL. bedelle BAŞ YAPI İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Ağustos 2020 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 29 Ağustos 2020 tarihinde başlandı ve iş 25 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 265 milyon TL’yi geçen 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bi irdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-47

- 27 Ekim 2020 Salı günü Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü (İzmir) , 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Uşak - Ulubey Yolu km:7+000 - 32+200 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 44 milyon 181 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 89 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 37,48 kırım ve 72 milyon 21 bin 498 lira 70 kuruş fiyatla ESKİKALE İNŞAAT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 12 teklif var.BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 14 adet ve 26 Ekim 2020 Pazartesi günü yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 385 milyon TL’yi geçen toplam 18 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-57

- 27 Ekim 2020 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 58

- 27 Ekim 2020 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 59-60

Ankara 28 Ekim 2020 Çarşamba

Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.com


Başa Dön