Bugünün Bülteni

17 Ekim 2019 Perşembe tarih ve 2230 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

17 Ekim 2019 Perşembe tarih ve 2230 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 160 milyon TL ‘yi geçen 31 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü, İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md, 730 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AIV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Asya Yakası 3,Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Dere Temizlik Bakım Onarım İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 15 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, 13b2 ve 13b1 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-20

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 21

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 22-24 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde,yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 131 milyon TL’yi geçen 31 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 25-34

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul 4000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 279 milyon 208 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 28 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 28,53 kırım ve 199 milyon 557 bin TL fiyatla GÜRTAŞ YAPI’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var. BKZ Sayfa 42 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 15 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 501 milyon TL’yi geçen toplam 20 adet A, B, D ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 36-45

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 1 Bölge Md İstanbul, 8 Mart 2019 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı (Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Yolu) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı Ve Çeşitli İşler (İdare Malı Bitüm İle) ihalesine yönelik olarak EGECAN AKARYAKIT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İtirazen şikayet başvurusunun reddine,” kararı aldı. BKZ Sayfa 46 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı “Müteahhit Firmalar Mali Dizin” ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Sayfa 46-47

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 48

- 16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49-50

Ankara 17 Ekim 2019 Perşembe Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.comBaşa Dön