Bugünün Bülteni

10 Ağustos 2020 Pazartesi tarih ve 2432 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

10 Ağustos 2020 Pazartesi tarih ve 2432 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 7 Ağustos 2020 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 432 milyon TL ‘yi geçen 53 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

- 7 Ağustos 2020 Cuma günü,TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu 250 Yataklı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı.BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-26

- 7 Ağustos 2020 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 27

- 7 Ağustos 2020 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 28-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 7 Ağustos 2020 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, BOTAŞ AŞ Ankara Doğal Gaz İşlt Bölge Md AIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 30 Nisan 2020 Perşembe günü firma tekliflerini aldığı, Dörtyol-Ceyhan Pompa İstasyonu ve Ham Petrol Boru Hattı Yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 80 milyon 566 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 81 milyon 440 bin TL. bedelle ATLAS MADEN+TESKON PROSES gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Temmuz 2020 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Ağustos 2020 tarihinde başlandı ve iş 30 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 34 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 333 milyon TL’yi geçen 49 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin

ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-47

- 7 Ağustos 2020 Cuma günü gerçekleştirilen 9 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 106 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-54

- 7 Ağustos 2020 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 56

- 7 Ağustos 2020 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan)müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 57

Ankara 10 Ağustos 2020 Pazartesi Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.comBaşa Dön