Bugünün Bülteni

22 Ocak 2021 Cuma tarih ve 2549 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

22 Ocak 2021 Cuma tarih ve 2549 sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 21 Ocak 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 265 milyon TL ‘yi geçen 29 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

- 21 Ocak 2021 Perşembe günü, DSİ 7 Bölge Müdürlüğü (Samsun) bin 460 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Tokat Turhal Gülüt Sulaması yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-20

- 21 Ocak 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 21

- 21 Ocak 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 22-24(Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) 

- 21 Ocak 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TEİAŞ’ın pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 12 Ağustos 2020 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, H.364 T Referanslı 380 kV Tek Devre 3B 1272 mcm İletkenli Köse - Reşadiye EİH Tasfiye Sonrasi Bakiye İşleri Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 130 milyon 750 bin 39 TL. olan yatırımı, yaklaşık 129 milyon 334 bin TL. bedelle ŞARATEKNOLOJİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Eylül 2020 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 16 Eylül 2020 tarihinde başlandı ve işin 14 Nisan 2021 günü tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 33 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 100 milyon TL’yi geçen 43 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve btirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 26-39 

- 21 Ocak 2021 Perşembe günü İZSU, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İzmir İli Torbalı İlçesi Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etabı İnşaatı yapım iş ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 112 milyon 38 bin 480 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 3 teklifin geldiği ihalede,makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 7,85 kırım ve 103 milyon 247 bin TL fiyatla ASOS DANIŞMANLIK+KARAS ALTYAPI’dan geldi. BKZ Sayfa 44 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 14 adet ve 20 Ocak 2021 Çarşamba günü yapılan bir adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 500 milyon TL’ye yaklaşan toplam 15 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-48

- 21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 50

- 21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 51

Ankara 22 Ocak 2021 Cuma

Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.com


Başa Dön