Bugünün Bülteni

27 Kasım 2020 Cuma tarih ve 2510 Sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

27 Kasım 2020 Cuma tarih ve 2510 Sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 150 milyon TL ‘yi geçen 45 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü, Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü, teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimleri aradığı, Kayseri (1000+1000 2 Kısım) Kişilik; Samsun 4000 Kişilik; Balıkesir 1500 Kişilik ve Aydın 1500 Kişilik Öğrenci Yurtları Yapım işleri için 13a ilan 4 adtet ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19-20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-24 

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 25 

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 12 Ekim 2020 günü firma tekliflerini aldığı, Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi KurtlarMahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 438 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 137 milyon 181 bin TL. olan yatırımı 102 milyon TL. bedelle HAMİTOĞLU İNŞAAT+İZTAŞ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 13 Kasım 2020 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 20 Kasım 2020 tarihinde başlandı ve iş 23 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 35 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 400 milyon TL’ye yaklaşan 38 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-41

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü DSİ 7 Bölge Müdürlüğü (Samsun) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı İkmali yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 54 milyon 513 bin 428 TL olarak açıklanan ve 2 teklifin verildiği ihalede her iki teklif de YM üzerinde geldi. Verilen tekliflere göre fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 31,34 zam ve 71 milyon 600 bin TL fiyatla KUR İNŞAAT + YAYLA ENERJİ’den geldi. BKZ Sayfa 43 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 7 adet ve bir tanesi pazarlık kapsamında olan ve 24 ve 25 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan 5 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 200 milyon TL’ye yaklaşan toplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 43-47

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DKarayolları 11 Bölge Müdürlüğünün (Van) 14 Ağustos 2020 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Yüksekova - Esendere Yolu Km:25+000-40+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı(Bsk)İşleri Yapım İşi ihalesine yönelik olarak DİDORAYYAPI+İNELSAN İNŞAAT ve DEMGÜN İNŞAAT+UDAY İNŞAAT’ın yaptığı iki ayrı itirazen şikayet başvurusu hakkında iki adet “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 48 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-53

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 55

- 26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 56-57

Ankara 27 Kasım 2020 Cuma

Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.com


Başa Dön