Bugünün Bülteni

20 Eylül 2019 Cuma  tarih ve 2211 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

20 Eylül 2019 Cuma  tarih ve 2211 sayılı  sayılı Taahhüt Haber'in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz... 

- FITCH: “Türkiye son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi” BKZ Sayfa 9 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10

- 19 Eylül 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 130 milyon TL ‘yi geçen 26 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

- 19 Eylül 2019 Perşembe günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C ve E Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3, 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-20 

- 19 Eylül 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 21

- 19 Eylül 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 22-24 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) 

- 19 Eylül 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Ankara Yenimahalle Belediyesinin AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 5 Ağustos 2019 günü firma tekliflerini aldığı, Yenimahalle Belediye Sınırlarında Kullanılmak Üzere 24 Ay Süre İle Bitümlü Sıcak Karışım Temini İle Kaplama ve Tamir Yapılması İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 62 milyon 161 bin 973 TL. olan yatırımı, yaklaşık 47 milyon 689 bin TL. bedelle ONUR TAAHHÜT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Eylül 2019 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 17 Eylül 2019 tarihinde başlandı ve işin 15 Eylül 2021 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 26 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 80 milyon TL’yi geçen 23 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiğ işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 26-32

- 19 Eylül 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen 5 adet, 18 Eylül 2019 Çarşamba ve 17 Eylül 2019 Salı günleri yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 120 milyon TL’yi geçen toplam 9 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 34-38

- 18 Eylül 2019 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 2 Bölge Müdürlüğünün, 30 Ocak 2018 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Denizli - Uşak) Ayr - Çivril - Dinar Yolu Km0+000 - 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı Ve Bsk İşleri ihalesine yönelik olarak ihalede makul teklif sahibi olarak dikkat çeken HELTAŞ İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı “Müteahhit Firmalar Mali Dizin” ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Sayfa 39-41

- 19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 42

- 19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 43-44 

Ankara 20  Eylül 2019 Cuma

Bilgi için 0312 438 26 41 - 42

taahhuthaber@gmail.com

Başa Dön